Bijgewerkt: 18 januari 2021

Het Ledenparlement van de FNV stemt in met het pensioenakkoord

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
15-06-2019

Na een positieve uitspraak van de leden in het Pensioenreferendum heeft het Ledenparlement van de FNV ingestemd met het pensioenakkoord van vakbonden, kabinet en werkgevers. In het referendum zijn in totaal 375.823 stemmen uitgebracht. Van hen stemde 76 procent voor en 23 procent tegen. 1 procent gaf geen mening. Het opkomstpercentage ligt hiermee op 37 procent. Dit is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum tot nu toe.

Voorzitter Han Busker reageert. FNV-voorzitter Han Busker: ‘In dit referendum heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd met de aanpassingen in het pensioenstelsel en de maatregelen voor het voorlopig bevriezen van de AOW- leeftijd. Het ledenparlement heeft hier daarna eveneens mee ingestemd. Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.’

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2017)

Han Busker (1960) is sinds 10 maart 2017 de gekozen voorzitter van de FNV


Han Busker is bijzonder blij dat de vereniging tot dit besluit is gekomen. Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem.  De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’

Duidelijk signaal tegenstemmers. Busker wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. ‘De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken. En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

Sterker door meer leden. Busker kondigde aan meer leden aan de FNV te willen binden om meer van dit soort successen te behalen. Busker: ‘Want in een rijk land als het onze is het onbestaanbaar dat terwijl alles duurder wordt de lonen van de mensen die het werk doen, achterblijven bij de winsten van de bedrijven. Daarom moeten vaste contracten de standaard worden en moet het minimumloon omhoog naar 14 euro per uur zodat er geen kinderen in dit land in armoede hoeven op te groeien, aldus Busker. Met de instemming van de FNV is de weg vrij voor een definitief akkoord. Dit betekent dat de afspraken worden omgezet in wetgeving, als eerste de afspraken over de AOW-leeftijd.

Vroegpensioen. Over het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk kunnen binnenkort afspraken worden gemaakt in cao’s, zodra de wettelijke boete op eerder stoppen deels is geschrapt. De FNV verwacht dat in de sectoren de nodige actie voor moet worden gevoerd voor dergelijke regelingen. De afspraken over een nieuw pensioenstelsel worden uitgewerkt door een stuurgroep, waar ook de vakbonden zitting in hebben.

De afspraken op een rij

-De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog

-Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om eerder te stoppen op basis van cao-afspraken

-Er komt een onderzoek naar of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren

-Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, dat werkelijke rendementen eerder kan toekennen aan de deelnemers. Hierdoor kan het pensioen eerder meestijgen met de prijzen (indexatie)

-De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk kleiner

-Zelfstandigen kunnen makkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.