Bijgewerkt: 24 januari 2021

Het Vergevingsgezinde Fietspad project

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
29-01-2013

Ministerie en drie provincies ondersteunen innovatieve aanpak fietsongevallen 50-plussers

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het project 'Het Vergevingsgezinde Fietspad' van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gekozen als meest innovatieve onderzoeksplan om de fietsveiligheid bij 50-plussers te vergroten.

Regionale, maatschappelijke, wetenschappelijke en marktpartijen gaan gezamenlijk onderzoek doen naar nieuwe infrastructurele maatregelen ter voorkoming van enkelvoudige fietsongevallen bij 50-plussers. Deze doelgroep is oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers.

fietspad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Misschien wordt dit ook een vergevingsgezinde fietspad in Amstelveen aan de Keizer Karelweg


In het onderzoeksproject zullen onder andere proefpersonen gaan fietsen met camera's om informatie te verkrijgen over bijna-ongevallen, risicovol gedrag, dat vooraf gaat aan (bijna) ongevallen en de omstandigheden die dat gedrag beïnvloeden. Het ministerie stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor de komende drie jaar en financiert hiermee de helft van het project. De andere financiers zijn de Provincies Overijssel, Fryslan en Utrecht.

Innovatieve ideeën

In juli 2012 heeft het ministerie onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, provincies, gemeenten en marktpartijen opgeroepen onderzoeksvoorstellen in te dienen op twee thema's op het gebied van fietsveiligheid: enkelvoudige fietsongevallen van 50-plussers en veilig fietsgedrag van jongeren.

Inzet is met de toepassing van vernieuwende ideeën het aantal fietsongevallen terug te dringen. Het project 'Het Vergevingsgezinde Fietspad' is als beste idee uit de bus gekomen en wordt de komende drie jaar uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden vertaald in bestaande en/of nieuwe CROW-richtlijnen (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) voor de vormgeving van fietsinfrastructuur.

Cijfers

In 2010 was 60% van de 19.200 ernstig verkeersgewonden fietser. 86% hiervan was slachtoffer van enkelzijdige fietsongevallen. In bijna de helft van deze gevallen was de gewonde fietser ouder dan 54 jaar. In 2011 kwamen 200 fietsers om in het verkeer, tegenover 162 in 2010.

Het Vergevingsgezinde fietspad

Het onderzoek moet ertoe leiden, dat fietspaden zodanig worden vormgegeven, dat er minder enkelvoudige ongevallen optreden en dat de resterende ongevallen een minder ernstige afloop hebben. Het Vergevingsgezinde Fietspad moet van nature tot wenselijk fietsgedrag uitnodigen en waar nodig foutcorrigerend en letselbeperkend werken.

Bij de vormgeving wordt rekening gehouden met de beperkingen en capaciteiten van oudere fietsers. Het fietspad moet tevens ook veiliger voor jongere fietsers zijn. Het onderzoeksproject is een initiatief van de provincies Fryslan, Utrecht en Overijssel, Rijksuniversiteit Groningen, Fietsersbond, Politie IJsselland, de gemeenten Zwolle en Leeuwarden en RoyalHaskoningDHV (penvoerder).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.