Bijgewerkt: 28 januari 2021

Het beeldkwaliteitsplan van Amsteldijk is vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-01-2014

Het College van B en W van Amstelveen heeft het beeldkwaliteitsplan Amsteldijk vastgesteld. Het plan is een aanvulling op de gemeentelijke Welstandsnota. Met het beeldkwaliteitsplan heeft de gemeente randvoorwaarden in handen om de ruimtelijke kwaliteit aan de Amstel en het Bovenland op Amstelveens grondgebied te behouden en daar waar nodig te versterken.

De grootste ruimtelijke kwaliteit langs de Amsteldijk is de afwisseling in het landschap en de variatie in bebouwing. Deze afwisseling en variatie kan behouden blijven door bij vervangende nieuwbouw min, of meer terug te bouwen wat er staat. De bestaande openheid in landschap moet behouden blijven. Het bestaande welstandsregime en voorschriften uit geldende bestemmingsplannen waren niet voldoende om het bestaande kwaliteitsniveau te handhaven.


Grotere kaart weergeven Amsteldijk Noord, ter hoogte van buitenplaats Wester-Amstel


Wethouder John Levie van Ruimtelijke Ordening (BBA): “De Amsteldijk en omgeving is prachtig en gevarieerd. Met dit beeldkwaliteitsplan kunnen we de schoonheid behouden en waar nodig versterken. Behouden van de openheid met zicht op de polder. Het lijkt een theoretische exercitie, maar het is ongelofelijk belangrijk voor het gebied zelf én voor toekomstige generaties. Dus vrijgeven wat vrij gegeven kan worden en beschermen wat beschermd moet worden.”.

Het beeldkwaliteitsplan heeft met ingang van 5 december 2013 gedurende twee weken ter visie gelegen voor participatie. De ingediende reacties hebben in drie gevallen geleid tot aanpassing van het plan. Er is een samenvatting in het plan opgenomen en er zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan.

Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het Ruimtelijk Kwaliteitskader in Amstelveen, dat in deze raadsperiode is vastgesteld. Ook voor andere gebieden in Amstelveen komt op termijn een apart kwaliteitsplan. Gezien de kwetsbaarheid van de Amsteldijk en achterliggende polders is er voor gekozen om voor dit gebied het beeldkwaliteitsplan als eerste vast te stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.