Bijgewerkt: 23 januari 2021

Het concept van de Detailhandelsnota 2016-2020 van Amstelveen is online

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-03-2016

Op welke wijze gaan we om met onze detailhandel? Welke richting willen we op? Wat is gewenst, rekening houdend met inwoners, ondernemers, pandeigenaren en ontwikkelaars? Het concept van de detailhandelsnota biedt kaders voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De nota is hieronder te vinden. Ook is de nota in te zien op het Raadhuis. De inspraakperiode loopt tot en met woensdag 20 april 2016.

Inleiding

Wij als gemeentebestuur van Amstelveen hechten veel belang aan een goed functionerend stedelijk winkelapparaat: Het biedt werkgelegenheid, vormt een belangrijke voorziening voor inwoners en bezoekers, genereert economisch aantrekkingskracht en geeft daarmee kleur en gewicht aan de stad. Anno 2016 moet echter worden vastgesteld, dat de detailhandelssector in zwaar weer verkeert, niet alleen in Amstelveen, maar in heel Nederland en ver daarbuiten. Het is mede op basis van deze overwegingen, dat de gemeenteraad het college gevraagd heeft om een herziening van de detailhandelsnota uit 2008.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


Evaluatie

Aan deze herziening is een evaluatie voorafgegaan, waarbij ook de marktpartijen zijn betrokken. De evaluatie dateert van voor het moment, waarop de V&D februari 2016 definitief haar deuren sloot. Uit de evaluatie komt nog naar voren, dat het naar nationale maatstaven heel behoorlijk gaat met de Amstelveense detailhandel. Sinds 2008 is het winkelvloeroppervlak gelijk gebleven, waarbij het gemiddeld winkeloppervlak is toegenomen. De leegstand is nog beperkt, maar inmiddels wel zorgelijk in de centra Waardhuizen en Kostverloren. Nieuwe ontwikkelingen voltrekken zich onder meer in winkelcentrum Westwijk en met een realisatie van een nieuwe supermarkt aan de Van der Hooplaan. En verder wordt met niet aflatende inspanningen (samen)gewerkt aan plannen ter verbetering van het Stadshart.

Doel

De detailhandelsnota 2016 – 2020 biedt het kader voor de toekomstige ruimtelijke economische ontwikkelingen. Het belangrijkste doel van de nota is het verschaffen van duidelijkheid over de gewenste ontwikkelingsrichting voor de detailhandel in de gemeente, en wel voor alle betrokken partijen zoals inwoners, ondernemers, pandeigenaren en ontwikkelaars. De nota dient als toetsingskader voor nieuwe initiatieven waar gemeentelijke goedkeuring, of medewerking vereist is, maar heeft tevens tot doel marktpartijen te prikkelen in te spelen op de kansen die de Amstelveense markt hen biedt. Lees de: Detailhandelsnota 2016 (pdf 30 pagina’s)

U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar: B en W Amstelveen o.v.v. reactie Concept detailhandelsnota Postbus 4 180 BA Amstelveen, of stuur een e-mail naar s.zorge@amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.