Bijgewerkt: 23 januari 2021

Het kabinet en sociale partners hebben de uitwerking pensioenakkoord afgerond

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
12-06-2020

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden. De betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban.

De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Ook kunnen zelfstandigen gemakkelijker pensioen opbouwen. Gegeven de zeer uitzonderlijke economische situatie heeft het kabinet toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/SZW - 2018)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Met de uitwerking van de eerder gemaakte afspraken zetten kabinet en sociale partners gezamenlijk een belangrijke stap richting een toekomstbestendig pensioenstelsel dat werkt voor alle deelnemers, jong en oud. Een stelsel met draagvlak onder alle betrokken partijen. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt. Hierdoor nemen de pensioenkosten toe. Ook verandert de arbeidsmarkt en wisselen werknemers vaker van baan. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met afspraken over pensioenen en AOW. De belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord zijn:

-AOW leeftijd stijgt minder snel

-Betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen

-Flexibeler en persoonlijker pensioenstelsel

-Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels. Er is inmiddels door alle partners (werkgevers, vakbonden en kabinet) een pensioenakkoord gesloten. Het kabinet moet nu nog een wetsvoorstel gaan maken om de pensioenwet aan te passen.  Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe pensioenwet in. Dan moeten pensioenfondsen en verzekeraars hun (administratie)systemen aanpassen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022. De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt is inmiddels aangenomen en geldt sinds 1 januari 2020. Lees ook: Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (pdf 20 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.