Bijgewerkt: 22 januari 2021

Het ouderdomspensioen is niet zo vanzelfsprekend

Nieuws -> Informatief

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau
26-08-2015

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden, dat het ouderdomspensioen niet zo vanzelfsprekend is als altijd werd gedacht. Door de vergrijzing, slechte beleggingsresultaten en een lage rente is de financiële positie van pensioenfondsen zodanig verslechterd, dat veel van hen moesten besluiten om te korten op de pensioenuitkeringen. Ook verandert de arbeidsmarkt; mensen wisselen vaker van baan, of starten als zzp-er. Het is daarom de vraag, of het huidige pensioenstelsel nog wel voldoet aan de behoeften van de huidige en toekomstige werkenden.

In 2014 is, in het kader van de Nationale Pensioendialoog, met deskundigen en belangstellenden gediscussieerd over allerlei aspecten van het pensioenstelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd onderzoek te doen naar het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen: willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? En in hoeverre geven mensen de voorkeur aan collectieve, of juist aan individuele pensioenregelingen? In dit rapport geven we antwoord op deze vragen. Het rapport Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid is gratis te downloaden als pdf (86 pagina’s) van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.