Bijgewerkt: 28 januari 2021

Het proces van de investeringen ICT-hardware van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-05-2018

'Het is weer crisis bij de gemeentelijke IT in Amstelveen. Dit keer blijkt dat de hardware al een tijd niet goed werkt en in feite op instorten staat. Het college van Burgemeester en Wethouders komt pal na de verkiezingen met dit slechte nieuws en vraagt de gemeenteraad nu met spoed om 2,8 miljoen euro extra, later dit jaar is minimaal nog eens 4 miljoen nodig. Interim burgemeester Bas Eenhoorn heeft de politieke verantwoordelijkheid op zich genomen en er mee ingestemd dat het geld al wordt besteed voordat de raad het voorstel heeft goedgekeurd. GroenLinks-Amstelveen vindt de gang van zaken niet acceptabel en wil een audit op de aansturing van de gemeentelijke IT.' – meldde Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen in en bericht op 30 april 2018.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen en Bert Winthorst gemeentesecretaris beantwoorden de vragen van de fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen in deze brief en daarmee informeren ze ook de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over deze situatie:

'Geachte gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de antwoorden (pdf 28 pagina’s) op de vragen van de heer Kortekaas van 8 mei 2018. Ter begeleiding van de beantwoording geven wij hierop een toelichting op het proces rondom de noodzakelijk investeringen op korte termijn van onze ICT-infrastructuur. In de aanloop naar de digitale transformatie is de staat van de ICT-infrastructuur aan de orde gekomen. Een oplossing zou in het plan van digitale transformatie voorzien worden. In de tussentijd heeft de organisatie alles ingezet op het in de lucht houden van de verouderde ICT-infrastructuur zodat onze inwoners hiervan geen last zouden ondervinden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Advies volgens Mario Berselli de ingehuurde projectleider ICT: 'Gezien de gevolgen en risico's heeft Scenario 3 het beste eindresultaat voor de volledige organisatie. Advies is om hier z.s.m. mee te starten om risico van uitval van de omgeving te voorkomen en vooruitlopend op de uitrol van het nieuw zaaksysteem IP 2.10'


Dat er sprake was van een end-of-life situatie is binnen de bedrijfsvoering niet tijdig onder de aandacht gebracht bij de directie. Hierdoor was de urgentie van de investeringen op deze termijn niet bekend. De controller constateert dit ook in zijn rapportage die donderdag 17 mei in de Rekeningencommissie wordt besproken (zie pagina 3, III bedrijfsvoering, ICT). Dit neemt niet weg dat wij hier uiteindelijk bestuurlijk op aanspreekbaar zijn.

Op het moment dat de urgentie duidelijk werd, hebben wij direct actie ondernomen. In de beantwoording van de schriftelijke vragen (zie vraag 10) kunt u terugvinden wat we hebben ondernomen en wanneer. Wij hebben onder meer besloten om een second opinion te laten uitvoeren om de toekomstvastheid van de investeringen te kunnen beoordelen.

Vanuit de gezamenlijkheid van de digitale transformatie moeten zowel de raad van Amstelveen als Aalsmeer op de hoogte worden gebracht. Noodzakelijke overleggen met het bestuur van Aalsmeer hierover hebben de informatievoorziening helaas vertraagd. Hierdoor hebben wij niet eerder dan 27 februari de noodzaak van deze investering kunnen melden.

U hebt in de vergadering van de commissie ABM op 25 april 2018 uw ongenoegen uitgesproken over de wijze waarop de urgentie voor de benodigde ICT-investeringen op de politieke agenda is geplaatst. We hebben begrip voor uw standpunt.

Wij zijn ons als college bewust van het feit dat de organisatie op dit moment niet voldoende is toegerust om soepel in te spelen op digitale ontwikkelingen. In het plan voor de Digitale Transformatie dat wij in voorbereiding hebben, geven we aan wat de veranderopgave behelst om de organisatie goed toegerust te maken op de eisen van deze tijd. Deze zal in het proces van de begrotingscyclus worden ingebracht.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.' Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, de burgemeester, drs. H.B. Eenhoorn drs. H.H. WinthorstAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.