Bijgewerkt: 24 september 2020

Het verloop van een geplande Project X in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-10-2012

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert in een brief de gemeenteraad over het verloop van de avond van een geplande Project X in de wijk Middenhoven.

Geachte dames en heren,

Eerder informeerde ik u over de gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en OM om een mogelijk project X 'feest' op zaterdag 13 oktober 2012 te voorkomen. In deze brief informeer ik u over het verloop van de avond en de werkzaamheden rondom dit project.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Terugkoppeling 13 oktober

Op zaterdagochtend 13 oktober zijn vóór 13.00 uur brieven bezorgd aan de direct omwonenden van park Middenhoven en de ondernemers van het winkelcentrum, met het doel hen vooraf te informeren over de reden van de aanwezigheid van extra politie in de wijk.

Ook is zaterdagochtend een brief aan de ouders van de Amstelveense 'aanmelders' bezorgd. De ouders zijn geattendeerd op de aanmelding van hun zoon, of dochter met het verzoek om hen niet te laten deelnemen aan het "feest". Het callcenter van de gemeente was zaterdag vanaf 15.00 uur geopend om vragen van bewoners, of ouders te beantwoorden. Er hebben twee mensen gebeld. Het callcenter is om 19.00 uur gesloten. De "boodschappendienst", die normaliter na sluitingstijd de telefoon beantwoordt, is van te voren gebrieft om mogelijke telefoontjes op te vangen. Zij hebben geen telefoontjes over project X ontvangen.

Om 19.00 uur is de politie in de wijk en ruime omgeving aangetreden. Op diezelfde tijd is het noodbevel, vergezeld van een bericht, op de gemeentelijke website geplaatst. Ook is er via Twitter een bericht uitgegaan (noodbevel afgekondigd ivm Project X Middenhoven. Kom niet!). Deze tweet heeft gezorgd voor beweging op Twitter. Veel jongeren hebben deze tweet gezien. Gezien de berichtgeving op Twitter is hiervan een dempend effect uit gegaan. Ook veel media hebben deze tweet opgepakt.

De operationele inzet van de politie is aangestuurd vanuit het hoofdbureau van politie in Amsterdam. OOV (Openbare Orde en Veiligheid) was hierbij als liaison tussen gemeente en politie aanwezig. Op het raadhuis waren onder meer OOV en communicatie beschikbaar. Vanuit beide units werd constant gemonitord en informatie uitgewisseld. Media zijn te woord gestaan vanuit het raadhuis. De lijn van de communicatie was gericht op het 'klein houden' van het 'feest' om geen extra bezoek, of kijkers naar Middenhoven te trekken.

In Amstelveen waren, verspreid door de stad, verschillende groepen jongeren aanwezig. Deze werden door de politie, indien nodig, weggestuurd. Er werd op die manier voorkomen, dat er zich een grote groep vormde. Ook stuurde de politie gerichte tweets naar jongeren die actief via Twitter opriepen om naar Middenhoven (of andere plekken in Amstelveen) te komen in verband met project X.

Effect

De aanpak bestaande uit onder meer;

• goede afstemming tussen gemeente, politie en OM en opstellen gezamenlijke aanpak;

• terughoudendheid in de communicatie in het openbaar tijdens de voorbereidingen;

• het monitoren van social media en het brengen van huisbezoeken aan personen die een actieve rol speelden op social media in de fase voorafgaand aan het feest;

• het inlichten van de buurt en de ouders van de aanmelders op een laat, maar nog wel tijdig, tijdstip;

• een noodbevel en zichtbare aanwezigheid van extra politie op de avond zelf;

• het communiceren van het noodbevel om 19.00 uur via internet en social media en

het vervolgens 'downsizen' van het feest via de media;

• het gericht twitteren van politie op de avond zelf;

heeft een positief effect gehad en een verstoring van de openbare orde kunnen voorkomen. Een andere gunstige factor is het slechte weer geweest- Er is één jongere aangehouden voor opruiing via Twitter voorafgaand aan het feest.

De hype rondom project X en het omgaan met social media Na het uit de hand gelopen project X feest In Haren zijn er in Nederland verschillende oproepen tot een project X feest geweest. Voorafgaand aan de oproep in Middenhoven, hebben o.a. Amersfoort, IJmuiden en Arnhem met een dergelijke oproep te maken gehad. In het weekend van 13 oktober circuleerde er ook een oproep voor Leeuwarden en Venray.

Naast afstemming met politie en het OM is ook contact opgenomen met andere gemeenten zoals Arnhem en IJmuiden. Ook zij hanteerden een terughoudende strategie in de media en een duidelijk zichtbare inzet van politie op de dag zelf. De aanpak van terughoudendheid in het openbaar en goede voorbereiding achter de schermen sloot naadloos aan bij de regionale aanpak welke op 1 oktober 2012 in de regionale beheerdriehoek is vastgesteld.

Social media geeft personen een platform om zeer snel informatie te delen, elkaar sneller te informeren en op te roepen tot actie. Het traditionele 'broadcastmodel', waarbij burgers informatie krijgen via traditionele media is de laatste jaren achterhaald. Burgers zijn steeds meer zelf afzender van een boodschap. Overheden staan voor de uitdaging om grip te krijgen en goed om te gaan met de effecten en reikwijdte van social media. De situatie in Haren en de daaropvolgende oproep in Middenhoven hebben ons (en politie en OM) veel geleerd. De commissie Cohen (die zich buigt over de situatie in Haren) zat ik over onze aanpak informeren.

Hoogachtend, de burgmeester van de gemeente Amstelveen, mr J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.