Bijgewerkt: 28 januari 2021

Hoe wordt Amstelveen de komende jaren nog veiliger?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-11-2014

Over deze vraag praat de gemeente Amstelveen met partijen, zoals de politie, brandweer en diverse participatiegroepen. Ook willen we graag weten, welke ideeën er leven bij onze inwoners als het gaat om veiligheid in Amstelveen. Van 1 t/m 14 december 2014 kunnen inwoners een reactie plaatsen over veiligheid via www.veiligamstelveen.nl. Er kan gereageerd worden op vijf thema’s: veilig wonen en leven, veilig ondernemen, veilig opgroeien, voorbereid op noodsituaties en integriteit (woonfraude). Wij vragen u om uw beste ideeën bij deze thema’s aan te dragen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Burgemeester van Amstelveen, mevrouw Mirjam van 't Veld spreekt tijdens de raadsvergadering op 12 november 2014


Amstelveen werkt aan nieuw veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018. De komende periode gebruiken we om partijen, instanties en inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Naast de digitale consultatie vinden er ook gesprekken plaats met bestaande platforms en participatiegroepen. Het is de bedoeling om het nieuwe beleid in de raad van februari 2015 vast te stellen.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: 'Veiligheid is een onderwerp, dat leeft bij veel mensen. Als er iets onveiligs gebeurt in je eigen leefomgeving heeft dat vaak veel impact. Een veilig Amstelveen blijft onze prioriteit. Om de juiste onderwerpen en speerpunten te bepalen voor het nieuwe beleid vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te betrekken. Maak daarom gebruik van deze mogelijkheid om via een speciale website te reageren. Alle reacties zullen we zorgvuldig bekijken. Denk mee door mee te doen!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.