Bijgewerkt: 26 januari 2021

Hopelijk de laatste persconferentie over de coronacrisis

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/YouTube
24-06-2020

Op de voorlopig laatste persconferentie van Mark Rutte minister-president van Nederland en Hugo de Jonge minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de coronacrisis op woensdag 24 juni 2020 heeft het kabinet nieuwe versoepelingen bekendgemaakt. Onder meer in het openbaar vervoer kan er vanaf 1 juli 2020 veel meer dan nu - ook de regels voor bijeenkomsten in binnen- en buitenlucht worden aanzienlijk verlicht. Een regel blijft zoals hij is, en premier Rutte benadrukte dat meermaals: houd anderhalve meter afstand. Voor doven en slechthorenden waren de dovetolken Irma Sluis en Corline Koolhof ingehuurd.Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.

-Houd 1,5 meter afstand van anderen.

-Was vaak uw handen.

-Werk zoveel mogelijk thuis.

-Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Afstand houden, geeft ruimte aan elkaar. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Want alleen zo behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

-We houden 1,5 meter afstand van anderen.

-Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).

-Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

-In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

-We houden 1,5 meter afstand van anderen.

-Maximaal 250 personen (exclusief personeel).

-In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

-Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

-In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer. In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden. Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht. In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

-contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;

-mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);

-sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

-Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

-Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 

-Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot. Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september 2020 wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers. Wel moeten de basisregels zoals 1,5 meter in acht genomen worden. Daarnaast vindt vooraf een gezondheidscheck plaats, is vooraf reserveren noodzakelijk en heeft iedereen een vaste zitplaats in de zaal. Dat heeft het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten op basis van adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Ook voor voorstellingen en festivals buiten geldt geen maximum aantal personen meer.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/OCW - 2018)

Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Minister Van Engelshoven: 'Fantastisch dat theatermakers, acteurs, muzikanten en andere performers hun kunsten weer aan een breder publiek kunnen tonen. Zij moesten lang wachten, afgelopen tijd was heel erg moeilijk. De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn groot. Maar nu is daar dan eindelijk die stip op de horizon. Nu kunnen meer mensen genieten van prachtige voorstellingen. Want spelen voor publiek is toch het mooiste wat er is.'

Voor locaties met doorstroom van bezoekers zoals musea en monumenten met publieksfunctie blijft het maximum aantal bezoekers afhankelijk van het beschikbare oppervlakte per gebouw. Bij voorstellingen waarbij reserveren en de gezondheidscheck vooraf niet gebeurt, geldt voor binnen een maximum van 100 bezoekers en voor buiten een maximum van 250 bezoekers.\

Middelbare scholen na de zomer volledig open. Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli 2020 hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. 'Dit is goed nieuws voor scholieren. Dit betekent dat leerlingen na de zomervakantie weer gewoon les op school krijgen. Daar hebben leerlingen en leraren ook veel behoefte aan, na al die weken onderwijs achter een computerscherm,′ zegt minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs).

Foto Amstelveen
(Foto Valerie Kuypers/MOCW - 2018)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


Verantwoord. Volgens de medisch deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) is het verantwoord om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen te schrappen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

Aangepaste manier. De volledige heropening van het voortgezet (speciaal) onderwijs zal na de zomervakantie wel op een aangepaste manier gebeuren. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Met klachten niet naar school. Onderwijspersoneel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Leerlingenvervoer. In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tussen leerlingen en de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.  Het primair onderwijs is al volledig open. De afstandsregel in basisscholen wordt wel versoepeld. Tot nu toe moesten leraren zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli 2020 hoeft dat niet meer. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.