Bijgewerkt: 22 januari 2021

Hugo Hazeweijer kreeg een gemeentelijke onderscheiding

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-06-2015

Donderdag 18 juni 2015 reikte de burgemeester van Amstelveen, Mirjam van 't Veld, om 16.00 uur tijdens een vergadering van de Participatiegroep Gehandicapten op het raadhuis een gemeentelijke onderscheiding uit aan de heer Hugo Hazeweijer. De onderscheiding ontving hij tijdens zijn afscheid als voorzitter van de participatiegroep.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De heer Hugo Hazeweijer, oud-voorzitter van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen aan het woord tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad Burgers en Samenleving op 22 januari 2014


De heer Hugo Jan Hendrik Hazeweijer (1942) ligt Amstelveen na aan het hart en heeft door de jaren heen veel voor de lokale gemeenschap gedaan. Naast zijn grote betrokkenheid bij de lokale politiek was hij jarenlang als vrijwilliger actief bij een aantal sportverenigingen. Begin jaren 2000 is de heer Hazeweijer  met name actief geworden op het gebied van ouderen, waar hij zich inzet voor de zwakkere en minder bedeelde inwoners van Amstelveen. Zo is hij nauw betrokken geweest bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Daarnaast is hij betrokken bij wijkplatform Keizer Karelpark, de huurdersraad van woningcorporatie Eigen Haard, de bewonersvereniging Lindenlaan/Sportlaan, het Rode Kruis,  de Protestants Christelijke Ouderenbond, de lokaal samenwerkende ouderenbonden en de regionaal samenwerkende ouderenbonden Amstelland.

De heer Hazeweijer viel eerder - in 2009 - een Koninklijke Onderscheiding ten deel. Hij is echter uiterst actief gebleven, met name in het sociale domein. Als voorzitter van de Participatieraad Gehandicapten Amstelveen, als lid van het KAT Sociaal Domein, als penningmeester van het MOC en als adviseur/begeleider van vele inwoners die niet vanzelfsprekend de weg binnen de samenleving weten te vinden dan wel tussen de wal en het schip zijn geraakt. of dreigen te raken. En zo was er ook de naar hem genoemde commissie die de gang van zaken rond het contract met Welzorg tegen het licht hield.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.