Bijgewerkt: 20 januari 2021

Huisvesting scholen voortgezet onderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2013

Herbert Raat, wethouder Onderwijs informeert de gemeenteraad:

Door het Amstelveen College is aandacht gevraagd voor de huisvestingssituatie van deze school. Als gemeente hebben wij ook hier onze verantwoordelijkheid voor goede en voldoende onderwijshuisvesting genomen. Er is een gesprek gevoerd met de rector-bestuurder van het Amstelveen College.

Het is inmiddels volgens de school zeker, dat niet alle nieuwe leerlingen geplaatst kunnen worden in de nieuwbouw. Ook is duidelijk, dat uitbreiding middels een dislocatie in de komende drie jaar tot een onwenselijke financiële situatie voor de school zou leiden. Het bovenstaande betekent, dat het Amstelveen College een toelatingsbeleid zal handhaven.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Voor het komend schooljaar echter zullen HWC, KKC en AC onderling afspraken maken over de toelating en huisvesting van de leerlingen, zodat alle aangemelde, en geschikt gebleken nieuwe leerlingen verzekerd zijn van een plaats op een Amstelveense school. 

Eerder is in het door de schoolbesturen vastgestelde Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor de Amstellandse regio al gegarandeerd, dat leerlingen uit dit gebied in ieder geval binnen de regio naar school kunnen.

Hoewel het opstellen en aanpassen van een RPO in eerste instantie een zaak is van de schoolbesturen, zien de betrokken gemeenten in de ontwikkelingen op passend onderwijs en huisvesting aanleiding voor een overleg tussen de schoolbesturen en de gemeenten.

De schoolbesturen worden daarom door de gemeenten uitgenodigd om in mei 2013 met elkaar in gesprek te gaan, enerzijds over actuele leerlingaantallen en prognoses ten opzichte van het huidige RPO en anderzijds in breder verband over inhoudelijke onderwijszaken zoals passend onderwijs. Over de uitkomst van dit overleg zullen wij u nader informeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.