Bijgewerkt: 25 mei 2020

Hulp bij het huishouden scoort goed in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-06-2012

Gemeentelijke dienstverlening bij aanvraagprocedure: Vriendelijk en deskundig

Inwoners van Amstelveen die bij de gemeente een aanvraag indienen voor Hulp bij huishouden, zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverdeling. Dit blijkt uit onderzoek onder 2.162 Amstelveners met een indicatie Hulp bij huishouden. Zij beoordelen de aanvraagprocedure met een 7,8. In 2008 was dit een 7,5. Ook de huishoudelijke hulp zelf en organisatie daaromheen is volgens de respondenten verbeterd van een 7,5 naar een 7,7.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie)


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) is erg tevreden over de onderzoeksresultaten: “Goed om te horen dat Amstelveners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Vooral voor de medewerkers is het een mooi compliment dat hun dienstverlening als vriendelijk en deskundig wordt ervaren.

Ook ben ik blij met de resultaten van de door de gemeente Amstelveen gecontracteerde zorgaanbieders. Dankzij de hoge respons (61%) op het onderzoek, een schriftelijke enquête, laten de uitkomsten een goed representatief beeld zien.” Het volledige onderzoeksrapport staat op de website van de gemeente Amstelveen.

Hulp bij het huishouden

Eén van de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en meedoen aan de samenleving. Amstelveners kunnen een Hulp bij het huishouden aanvragen als zij door bijvoorbeeld ziekte of handicap niet meer in staat zijn om het huishouden te doen. Kijk voor meer informatie op Wmo-loket Wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.