Bijgewerkt: 8 augustus 2020

Illegale hotelkamers aan de Amsterdamseweg 114 in Amstelveen gesloten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-09-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de sluiting van een pand aan de Amsterdamseweg, waar provisorisch opgezette hotelkamers zijn aangetroffen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van signalen uit de buurt en via de politie heeft ons handhavingsteam, van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, gistermiddag 22 september 2016 een bezoek gebracht aan het pand gevestigd aan de Amsterdamseweg 114. Het vermoeden was, dat het pand kamergewijze verhuur werd gebruikt. In dit voormalige restaurant (Cuisine Sapphire red.) werden provisorisch opgezette hotelkamers aangetroffen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Een kamer met bed in het pand aan de Amsterdamseweg 114


Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Stapelbedden in het pand aan de Amsterdamseweg 114


Vier daarvan in de restaurantruimte en nog zes op de eerste en tweede etage. Er is besloten het pand met onmiddellijke ingang te sluiten. De sluiting vindt plaats vanwege strijdigheid met de voorschriften Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet Ruimtelijke Ordening en het Bouwbesluit. In het pand is, gezien het huidige gebruik, sprake van een brandonveilige situatie. In de bijlage treft u foto’s aan van de situatie.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder Handhaving

Info: Wat is kamergewijze verhuur?

Het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamergewijze verhuur is een vorm van woningonttrekking die onder de vergunningplicht voor woningonttrekking valt. Lees ook: Infoblad Bouwbesluit 2012 Kamergewijze verhuur (pdf 4 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.