Bijgewerkt: 19 januari 2021

Inbraakpreventie blijft prioriteit in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2013

Actieplan veiligheid 2014

Het college van B en W heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2014. In dit plan zijn gemeentelijke veiligheidsprojecten en veiligheidsacties opgenomen die volgend jaar worden uitgevoerd. In 2014 blijft de aanpak van woninginbraken prioriteit, gezien de stijging van het aantal inbraken in 2013. Ook de aanpak van (jeugd)overlast, vernielingen, zakkenrollerij en huiselijk geweld wordt voortgezet.

Burgemeester Van Zanen: “Helaas is in 2013 het aantal inbraken weer gestegen. Daarnaast komen overlast en vernielingen nog te vaak voor in Amstelveen. In samenwerking met de politie en andere partners zullen we er alles aan doen om de cijfers te verbeteren. Dit gebeurt door preventie, gerichte acties en maatregelen. Zo starten we binnenkort al met het Donkere Dagen Offensief. Dit is persoonlijke voorlichting aan de deur en extra toezicht in een aantal wijken in Amstelveen waar veel wordt ingebroken.”

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen, tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013 vertelt over de vele inbraken in Amstelveen


Veilige woon-, leef- en werkomgeving

Amstelveen is en blijft een veilige gemeente. In de Atlas der gemeenten, een vergelijking tussen de 50 grootste gemeenten van Nederland, staat Amstelveen al jaren op de eerste plaats. Helaas wordt de veilige leefomgeving negatief beïnvloed door incidenten als inbraken, vernielingen en overlast.

De ontwikkeling van de objectieve veiligheid (aangiftecijfers) in Amstelveen laat zien, dat een integrale aanpak nog steeds hard nodig is. Het aantal inbraken is in 2013 (tot en met augustus) met 32 % gestegen ten opzichte van 2012. Het beeld is sinds augustus verbeterd, maar inbraakpreventie blijft ook in 2014 van kracht in de vorm van diverse activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, speciale acties e.d. De bestaande regeling kleine veiligheidsprojecten voor particulieren en een gelijke regeling voor ondernemers blijven onverkort van kracht in 2014.

Jeugd en veiligheid

De regie op het gebied van jeugd en veiligheid ligt bij de gemeente. Door de inzet van jongerenwerkers, toezicht en handhaving, de Top 600 aanpak en gezinsbezoekers wordt actief de overlast in de publieke ruimte aangepakt. De cijfers op dit vlak blijven stabiel.

Sinds de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet heeft de gemeente de mogelijkheid om het alcoholgebruik van jongeren op straat gerichter aan te pakken. Vanaf 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar.

Zakkenrollerij is met 28% gestegen. De acties om zakkenrollerij aan te pakken worden herhaald, aangezien de cijfers nog niet verbeteren. In het Stadshart zullen politie en gemeente opnieuw preventieve acties voeren. De incidenten huiselijk geweld, gestegen met 18% ten opzichte van vorig jaar, worden actief opgepakt door het steunpunt huiselijk geweld in samenwerking met de politie. Lees ook: Nota Integrale Veiligheidsbeleid 2011-2014 (pdf 33 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.