Bijgewerkt: 21 oktober 2020

Inburgering op stoom, maar kan beter

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
19-11-2008

Amstelveen geldt als een van de gemeenten waar de inburgering 'het meest geslaagd' is. Toch zijn er ook in Amstelveen nog verbeteringen mogelijk. Dat blijkt uit de Evaluatie Inburgering van de gemeente over 2007 en de eerste helft van 2008. De Wet Inburgering stelt iedereen die geen Nederlands paspoort heeft, verplicht een inburgeringsexamen te behalen, tenzij men kan aantonen reeds ingeburgerd te zijn.

De gemeente moet de betrokkenen een aanbod doen om zich op het inburgeringsexamen te kunnen voorbereiden. Amstelveen biedt cursussen aan samen met Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. Hiervoor is het ROC Amsterdam gecontracteerd. Dit verliep in het begin erg moeizaam. Het ROC had wel capaciteit beschikbaar, maar er werden geen inburgeraars doorgestuurd.

Het Rijk heeft toegezegd een deel van de schade die dit voor de ROC's tot gevolg had, op zich te nemen. Inburgeraars zijn wettelijk verplicht een eigen bijdrage te betalen. De gemeente betaalt dit weer terug zodra iemand voor het examen slaagt. In de praktijk werkt het zo dat de gemeente de bijdrage pas aan het eind opeist en dan meteen verrekent met de teruggave. In feite betaalt een deelnemer zo niets.

Inburgeringsplichtigen hebben 3,5 jaar de tijd om het examen te halen. Zo niet, dan kan een boete worden opgelegd. In 2007 kwam de gemeente langzaam op gang, met als gevolg dat pas in het vierde kwartaal de eerste mensen aan de cursussen begonnen. In 2008 is de inburgering wel goed gaan draaien. Burgemeester en Wethouders willen de situatie verder verbeteren door het inzetten van taalcoaches.

Externe link: Verordening Wet inburgering 2007 gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.