Bijgewerkt: 26 januari 2021

Infoavond over eventuele vluchtelingenopvang in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
13-10-2015

De informatiebijeenkomst over de eventuele opvang van 400 vluchtelingen in Amstelveen is op maandagavond 12 oktober 2015 rustig verlopen. In de hal van het raadhuis konden Amstelveners terecht voor informatie over de voorgenomen plannen van de gemeente. Hoewel de bijeenkomst redelijk rustig verliep, was niet iedereen tevreden over de gang van zaken. Vooral de in Buitenveldert wonende joodse mensen vinden het idee, dat er zo veel moslims in de buurt komen wonen niet zo prettig.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Nico Postma, onafhankelijk voorzitter begeleidt de infoavond over huisvesting van 400 vluchtelingen in Amstelveen


Vooral, omdat de meeste Syrische migranten met Jodenhaat werden opgevoed,- zoals schrijver Leon de Winter schreef op Twitter. Dat heeft de Syrische minister van Cultuur Issam Khalil, uitgezonden door de Libanese NBN televisie op 3 oktober 2014 bevestigd met zijn uitspraak: 'Als wij de cultuur bestuderen die uitgedragen wordt door de Thora, wij zien dat Jehova, de God van de Joden, precies doet wat de leiders van ISIS overal aan het doen zijn. Deze culturen hebben een gezamenlijke oorsprong.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jitze Bakker, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen in gesprek met de bewoners


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, VVD wethouder praat met Amstelveners


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen: 'Alleen Syrische gezinnen die geregistreerd zijn en zich kunnen legitimeren zijn welkom in de noodopvang van Amstelveen'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Amstelveners stellen hun vragen aan de medewerkers van New Dutch Connections. Ze werken met ervaringsdeskundigen in het overbruggen van de kloof tussen Nederlanders en Nieuwe Nederlanders


De in Amstelveen met spoed georganiseerde infoavond resulteerde in ieder geval, dat er een klankbordgroep van inwoners wordt opgericht om geluiden, adviezen en suggesties uit de Amstelveense samenleving over de tijdelijke huisvesting van maximaal 400 vluchtelingen te signaleren, aldus burgemeester van Amstelveen, Mirjam van ’t Veld.

Nico Postma, de ingehuurde onafhankelijke voorzitter en eigenaar van het Bureau Overheidscommunicatie, begeleidde de avond. Hij vroeg de aanwezigen om naar de verschillende loketten te gaan om verdere informatie te krijgen en hun vragen te stellen. Niet alle provisorisch ingestelde loketten van de gemeente, van Vita Welzijn en Advies, AanZ-Amstelveen, Vluchtelingenwerk Amstelland, Vrijwilligerscentrale, New Dutch Connections en GGD waren bemand, dus wat de werkelijke bedoeling was, bleef voor uw verslaggever een beetje onduidelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een Joodse bewoner geeft zijn uitleg over het probleem van de vluchtelingen in de buurt aan de verslaggeefster van de Amsterdamse omroep AT5


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Er worden drukke gesprekken gevoerd in de hal van het raadhuis van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Harry van den Bergh, raadslid van PvdA-Amstelveen praat met de aanwezige burgers


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen: 'Laten we het met elkaar doen, ook met deze mensen, zoals wij het steeds hebben gedaan met mensen van allerlei nationaliteiten'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen: 'Er komt een klankbordgroep van inwoners om geluiden, adviezen en suggesties uit de Amstelveense samenleving over de tijdelijke huisvesting van maximaal 400 vluchtelingen te signaleren'


Veel beveiligers waren opgetrommeld, die met elkaar via de mobilofoon communiceerden, ambtenaren kregen naambadges uitgedeeld en er liepen van de verschillende politieke partijen fractieleden rond die probeerden de vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Correcte antwoorden voor de vele vragen waren niet eenvoudig, vooral omdat in de landelijke, maar ook zelfs in de EU politiek er geen eenduidige mening is over het vluchtelingen vraagstuk. Met name, omdat de meeste zogenaamde vluchtelingen gewoon economische migranten zijn en dit feit genereert een enorme valkuil voor de echte oorlogsvluchtelingen. Het creëert een tweespalt tussen de bevolking van de verschillende gemeenten van Nederland, wat een eerlijk gesprek en goede oplossingen over dit thema bijna onmogelijk maakt.

Het Centraal Joods Overleg (CJO), een samenwerkingsverband van Joodse organisaties in Nederland is erg bezorgd over de noodopvang in Kronenburg. De locatie staat in een buurt met de Joodse gemeenschap, met synagogen, scholen, koosjere restaurants, winkels en een begraafplaats en die gedachte maakt het voor de vele mensen niet comfortabel om in die omgeving 400 islamitische vluchtelingen jarenlang te laten verblijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.