Bijgewerkt: 27 januari 2021

Informatie over stapprogramma's en laaggeletterdheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-09-2013

Herbert Raat, wethouder Onderwijs informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Aanbieder stapprogramma’s

Amstelveen en Aalsmeer hebben een nieuwe aanbieder van de Stapprogramma’s (educatieve programma's voor kinderen en ouders van buitenlandse afkomst) en wel Ons Tweede Thuis. Zij zijn als beste uit het offertetraject gekomen en hebben de gehele zomerperiode hard gewerkt om de overgang voor de deelnemers zo soepel mogelijk te maken.

Met Ons Tweede Thuis hebben Amstelveen en Aalsmeer een ervaren, lokale instelling binnengehaald voor de uitvoering van de programma’s. De Stapprogramma’s zijn voor hen weliswaar nieuw, maar hun pedagogische ervaring in het stimuleren en activeren van mensen is van grote waarde.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 11 september 2013


De eerste trajecten zijn inmiddels gestart. Omdat Ons Tweede Thuis met alle 82 (potentiële) deelnemers intakegesprekken moet houden is er sprake van een fasegewijze start. Gestart wordt met een intakegesprek, waarna direct cyclus van huisbezoeken gestart wordt. De cyclus van groepsbijeenkomsten start wat later, omdat daarvoor eerst een groot deel van intakegesprekken afgerond moet zijn. De groepen worden immers geformeerd aan de hand van de intakegesprekken.

Ons Tweede Thuis heeft ook beide voormalige uitvoerders benaderd met de vraag, of uitvoerend personeel beschikbaar is voor “overname”. Op basis daarvan is het gesprek gestart met een viertal voormalige personeelsleden van Cardanus. Drie daarvan hebben inmiddels een andere (tijdelijke) baan gevonden. Zij blijken later, of slechts voor enkele uren per week beschikbaar. Daarover en met de vierde kandidaat lopen de gesprekken nog.

Laaggeletterdheid

Zoals in het plan van aanpak is aangegeven is er het afgelopen half jaar intensief ingezet op het bereiken van mensen die hun vaardigheid in de Nederlandse taal willen verbeteren. Dit heeft geresulteerd in volle groepen bij de diverse cursussen, die de gemeente inkoopt bij het ROC. Via de inzet van veel vrijwilligers zijn nieuwe groepen bereikt, waardoor nu zelfs een wachtlijst is ontstaan voor de taalverbeteringscursussen (Nederlands als Tweede Taal, 2 niveaus). Met ingang van deze maand start daarom een extra groep (op verzoek in de avonduren in plaats van overdag).

Het bereiken van analfabeten blijkt onverminderd lastig. In april 2013 is Amstelveen gastheer geweest voor een certificatenceremonie voor taalambassadeurs. Dat zijn ervaringsdeskundigen die met een extra training zijn opgeleid tot ambassadeur om  analfabeten te informeren over de mogelijkheden en het nut van leren lezen. In totaal hebben 11 mensen uit Noord-Holland dit certificaat ontvangen uit handen van wethouder Jacqueline Koops en Merel Heimens Visser, directeur van de Stichting Lezen en Schrijven.

taal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Merel Heimens Visser, directeur Stichting Lezen en Schrijven overhandigt een certificaat aan een deelnemer van de taalcursus op
12 april 2013 in het raadhuis van Amstelveen. Hij is een van de
11 'taalambassadeurs', die de cursus training 'Zeg het voor' met succes doorliep


De bijeenkomst werd goed bezocht en door de publiciteit er om heen ontstond er een merkbare piek in de aanmeldingen voor de hierboven genoemde taalverbeteringscursussen (Nederlands als Tweede Taal). De “echte” doelgroep, namelijk de analfabeten, hebben we echter niet kunnen bereiken met deze actie. Het aantal deelnemers aan de cursussen speciaal voor analfabeten blijft laag (op dit moment: Nederlandstaligen: 3 deelnemers, waarvan 2 al gestart zijn in 2012; anderstaligen: 4 deelnemers).

Week van de Alfabetisering

Van 8 tot en met 15 september 2013 vindt de Week van de Alfabetisering plaats. In die week zijn er diverse activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid, vooral in de bibliotheek. Er is aan een aantal vrijwilligers subsidie verleend om een campagne op te zetten om analfabeten over de streep te trekken. De bedoeling was om deze campagne te starten in het slotweekend van de Week van de Alfabetisering en het weekend van het Stadspleinfestival, maar dit gaat door omstandigheden niet door. De campagne start nu in de eerste helft van 2014.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.