Bijgewerkt: 28 mei 2020

Informatiecentrum Zone A9 geopend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2010

De start van de aanleg van de tunnel en de inrichting van de Zone A9 is nog ver weg. Toch openden op vrijdag 19 februari 2010 wethouder Pols en de heer Slager, projectdirecteur Schiphol-Amsterdam-Almere Rijkswaterstaat een gezamenlijk informatiecentrum in AmstelveenInformatie.

Het doel van het informatiecentrum is inzicht geven in de plannen voor de tunnel, de inpassing van de wegen en de invulling van de gebiedsontwikkeling. Een groot deel van de Amstelveners heeft behoefte aan informatie over het project. De gemeente informeert op dit moment onder andere via de lokale kranten. (de digitale nieuwsbrief de website amstelveenaaneen.nl is inmiddels uit de lucht).

Een centraal informatiepunt van de gemeente Amstelveen en Rijkswaterstaat ontbrak. Het informatiecentrum start met een kleinschalige opzet, omdat het project nog in de planfase zit. In de loop van de jaren bouwen de twee instanties het centrum samen verder uit tot een volwaardig informatiecentrum.

Amstelveen staat komend jaar voor een aantal keuzes over de toekomstige verkeersafwikkeling, over de inrichting van het gebied en over welke locaties (her)ontwikkeld worden. Deze keuzes maakt de gemeente Amstelveen samen met Rijkswaterstaat, de provincie, het rijk, en met de Amstelveners. Na de zomer organiseert de gemeente Amstelveen een stadsdialoog over de gebiedsvisie.

Naar verwachting legt volgende maand Rijkswaterstaat het ontwerp tracé besluit(OTB) ter inspraak. De informatieavonden, naar aanleiding van het OTB organiseert Rijkswaterstaat ook in het informatiecentrum. De data worden gepubliceerd in de lokale kranten en via www.amstelveenaaneen.nl.

De locatie van het informatiecentrum is AmstelveenInformatie in de Bibliotheek van Amstelveen aan het Stadsplein 102. Binnen AmstelveenInformatie werken de gemeente en bibliotheek samen om de inwoners van Amstelveen te informeren


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.