Bijgewerkt: 24 januari 2021

Initiatief voor nieuwbouw in het Augustinuspark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-05-2020

Om initiatieven van ontwikkelaars te kunnen beoordelen, toetst het College van B en W van Amstelveen in een vroeg stadium de haalbaarheid van een plan. Het college wil het ambitieuze plan van ontwikkelaar Bouwsaam uit Almere om de huidige woningen, winkels, horeca en dienstverlening aan het Augustinuspark te vervangen door nieuwbouw nu verder uitwerken. Het zal gaan om woningen in verschillende prijsklassen, eventueel een (gedeeltelijke) invulling met commerciële en dienstverlenende functies op de begane grond en een aantrekkelijke groene ontmoetingsplek.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Volgens Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening) zijn er in de huidige situatie verschillende pandeigenaren en dat bemoeilijkte de afgelopen jaren een mogelijke vernieuwing. 'Nu is er een ontwikkelaar die aangeeft goed in gesprek te zijn met alle huidige pandeigenaren. Ze zijn geïnformeerd over het beoogde nieuwbouwplan van circa zes bouwlagen.' De beoogde nieuwe invulling omvat naar verwachting circa 100 huur- en koopappartementen in verschillende prijsklassen, eventueel een aantal commerciële ruimten op de begane grond rond en een plein met een groene invulling. Voor parkeren is er een ondergrondse parkeergarage voorzien en extra parkeerplaatsen rond het gebouw.

Foto Amstelveen
(Bron Bouwsaam - 2020)

Het bouwplan in het Augustinuspark van projectontwikkelaar Bouwsaam


Uitwerking in concept-startnotitie. Voor het ingediende plan (pdf 9 pagina’s) heeft de ontwikkelaar veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente. Het beschreven initiatief houdt dan ook rekening met zowel de gemeentelijke kaders en beleid als de financiële haalbaarheid van het plan. De gemeente gaat het initiatief nu verder uitwerken in een concept-startnotitie die te zijner tijd ter inzage wordt gelegd. Dat betekent dat pandeigenaren, omwonenden en huidige bewoners straks hun mening kunnen geven over het plan. Dat kan leiden tot aanpassingen van het plan. Ook is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Over zowel het plan zoals beschreven in de startnotitie als over de wijziging van het bestemmingsplan beslist uiteindelijk de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Winkelplein met flats aan het Augustinuspark in de wijk Keizer Karelpark in mei 2020. Er zijn 1.615 huishoudens in buurt van het Augustinuspark. De meeste woningen zijn tussen 1950-1970 gebouwd


Nieuwe impuls. Nieuwbouw op deze locatie verhoogt de kwaliteit van het gebied en kan overlast verminderen. Door een nieuwe impuls voor dit deel van het Keizer Karelpark sluit het beter aan op de omliggende omgeving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.