Bijgewerkt: 22 januari 2021

Integrale aanpak tegen woninginbraken in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2018

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de integrale aanpak van de inbraken in de stad:

'Geachte raad,

Het aantal woninginbraken in de gemeente Amstelveen is de afgelopen jaren gestegen. Deze toename gaat in tegen de regionale en landelijke trend die juist een daling van het aantal inbraken laat zien. De toename vraagt om intensivering van de samenwerking tussen gemeente en politie en de inzet van onorthodoxe middelen, waaronder mobiel cameratoezicht (ANPR) en een eigen inbrakenteam. We kunnen niet langer blijven toekijken en doorgaan met de geijkte middelen. Het is duidelijk dat een integrale aanpak hard nodig is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Burgemeester Eenhoorn meldt tijdens de raadsvergadering op 12 december 2018: 'Wij hebben overeenstemming bereikt met de politie dat Amstelveen prioriteit krijgt en de data van de ANPR camera's in Driebergen in de meldkamer worden uitgelezen. Dat is een overwinning waar wij trots op mogen zijn, want veel Nederlandse steden willen dat ook'


Team Handhaving Openbare Ruimte gaat een inbrakenteam inzetten dat vanaf 1 maart 2019 operationeel is. U bent hier al eerder over geïnformeerd. Het inbrakenteam gaat in nauwe samenwerking met de politie opereren. Zij gaan onder andere in koppels werken, richten zich op buurtonderzoek wanneer er is ingebroken en geven relevante informatie door aan de politie.

In de aanloop naar 1 maart 2019 zal Team Handhaving Openbare Ruimte al extra inzet op inbraken plegen. Binnen de huidige beschikbare mogelijkheden en middelen heeft inzet op inbraken vanaf 15 december 2018 prioriteit. Zo wordt de komende maanden geïnvesteerd in de informatiepositie op basis, waarvan de inzet gerichter kan plaatsvinden.

Daarnaast gaan we aan de slag met het inzetten van ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition) in Amstelveen. Deze camera's leggen kentekens van passerende voertuigen vast. De politie vergelijkt deze met kentekens die gelinkt kunnen worden aan woninginbraken. Iedere keer dat een verdacht voertuig passeert, krijgt de politie een melding en kan op die manier snel en gericht in actie komen.Een aandachtspunt betrof de verwerkingscapaciteit van data en de prioriteitsstelling bij de Landelijke Eenheid van de politie. De politie heeft ons geïnformeerd dat zowel de verwerkingscapaciteit als de prioriteitstelling is gegarandeerd. Het systeem wordt na plaatsing in eigendom overgedragen aan de politie. De politie is verantwoordelijk voor het toezicht en de verwerking van de gegevens.

De camera's zullen in eerste instantie worden ingezet op toegangswegen rond Westwijk. Deze wijk is uitgekozen vanwege het hoge aantal inbraken de afgelopen jaren. De politie kan de camera's ook op andere plaatsen in Amstelveen inzetten. Landelijk wordt ANPR-toezicht al op veel plaatsen voor verschillende doeleinden ingezet. Bijvoorbeeld bij milieuzones en voortrajectcontrole. Maar ook als toezichtmiddel bij verkeersluwe gebieden. Gemeente Amstelveen is een van de eerste gemeenten in Nederland die deze camera's specifiek inzet met het oog op het terugdringen van criminaliteit. In onder andere Vught en Roermond wordt ANPR nu reeds ingezet voor toezicht en opsporing.

Bovengenoemde maatregelen komen bovenop de activiteiten, waarover wij u al eerder informeerden waaronder:

• subsidiëring (hang- en sluitwerk, kleine veiligheidsprojecten),

• voorlichting-, informatieverstrekking (onder andere in de vorm van bijeenkomsten,via (digitale) media) en huisbezoek.

• Uitbreiding Whatsappgroepen. De gemeente besteedt regelmatig aandacht aan de toegevoegde waarde van Whatsapp buurtpreventiegroepen. We zien dat het aantal groepen nog steeds stijgt.

• Last onder dwangsom Inbrekerswerktuigen.

Met de inzet van deze maatregelen vertrouwen we erop dat het aantal inbraken naar beneden gebracht kan worden. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester Bas EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.