Bijgewerkt: 23 januari 2021

Invoering Vennootschapsbelasting in Amstelveen en Aalsmeer per 1 januari 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-01-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer per 1 januari 2016:

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeer ik u over de invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten. Vanaf 1 januari 2016 krijgen gemeenten (net als provincies en waterschappen) te maken met het feit, dat ze voor een deel van hun activiteiten onder de Vpb gaan vallen. Dit geldt ook voor veel van hun verbonden partijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 20 januari 2016


De wet is in het voorjaar van 2015 aangenomen en gepubliceerd in de Staatscourant. Sindsdien zijn er meerdere handreikingen, producten en informatiebijeenkomsten geweest om de invoering van de wet te implementeren. De belastingdienst, VNG, VvG (Vereniging van Grondbedrijven en SVLO (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) werken nauw samen en proberen sindsdien concrete afspraken te maken en grondslagen vast te leggen. Er is tot op heden echter nog geen volledige informatie voor een goede implementatie beschikbaar. De wetgeving is daarnaast complex en veelomvattend en kent een lange doorlooptijd qua richting, duidelijkheid en uitkomst.

Na de eerste aangifte (op zijn vroegst in 2017) moet, bij een controle van de belastingdienst blijken, of wij de wet op de juiste wijze hebben toegepast. De voorbereidingen zijn in volle gang (pdf 5 pagina’s), contacten met vergelijkbare gemeenten zijn gelegd en waar nodig, worden deskundigen ingeschakeld om ons te ondersteunen (zoals fiscalisten voor het bepalen van fiscale waarderingen).

Het komende jaar informeer ik u in de reguliere P&C-documenten over de voortgang en de gevolgen van de invoering van de Vennootschapsbelasting voor gemeenten. Ik vertrouw erop u hiermee volgende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Herbert Raat wethouder Financiën

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wet Vpb

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Europese Commissie (EC) vindt, dat de huidige wet op de vennootschapsbelasting leidt tot concurrentieverstoring en verboden staatssteun. De EC heeft Nederland gevraagd de wet aan te passen.

In mei van 2015 jaar is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat betekent, dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.