Bijgewerkt: 24 januari 2021

Inzet op inbraken blijft noodzakelijk in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-01-2013

Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2013. In dit plan zijn gemeentelijke veiligheidsprojecten en veiligheidsacties opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd. In 2013 krijgen, gezien actuele ontwikkelingen, de aanpak van woninginbraken, (jeugd)overlast, vernielingen en diefstallen prioriteit.

Burgemeester Van Zanen: “Inbraken, overlast en vernielingen komen helaas nog te vaak voor in Amstelveen. Hoewel het aantal inbraken daalt, is er nog steeds extra inzet nodig. Het aantal diefstallen en vernielingen is ten opzichte van vorig jaar gestegen. In samenwerking met de politie zullen we er alles aan doen om de cijfers te verbeteren. Dit gebeurt door preventie, gerichte acties en maatregelen. Zo is cameratoezicht op het Stadsplein één van de maatregelen”.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen


Veilige woon-, leef- en werkomgeving

Een veilige leefomgeving wordt negatief beïnvloed door incidenten als inbraken, vernielingen en overlast. De ontwikkeling van de objectieve veiligheid in Amstelveen laat zien, dat een integrale aanpak nog steeds hard nodig is. Hoewel het aantal inbraken (538 ten opzichte van 695) is gedaald, blijft het een belangrijk aandachtspunt.

Inbraakpreventie blijft daarom ook in 2013 van kracht in de vorm van een voorjaars- en najaarsoffensief (voorlichting, bijeenkomsten e.d). Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheid om particulieren te stimuleren om een alarmsystemen te installeren. De bestaande regeling kleine veiligheidsprojecten voor particulieren en regeling voor ondernemers blijft onverkort van kracht in 2013.

Jeugd en veiligheid

De regie op het gebied van jeugd en veiligheid ligt bij de gemeente. Door de inzet van jongerenwerkers, de Top 600 aanpak, straatcoaches en gezinsbezoekers wordt actief de overlast in de publieke ruimte aangepakt. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de aanpak van scooteroverlast. Samen met de politie wordt hier actie op gevoerd. Met de invoering van de nieuwe drank- en horecawet krijgt de gemeente de mogelijkheid om het alcoholgebruik van jongeren op straat gerichter aan te pakken.

Het aantal diefstallen uit auto’s is met 18% gestegen. In 2013 zullen gerichte acties door politie en gemeente starten om dit probleem aan te pakken. De acties om zakkenrollerij aan te pakken worden herhaald, aangezien de cijfers nog niet verbeteren. In het Stadshart zullen politie en gemeente opnieuw preventieve acties voeren.

Veilig ondernemen blijft eveneens onderdeel van het veiligheidsplan. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland werkt samen met de regiogemeenten om de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven effectief te bestrijden door middel van trainingen en bijeenkomsten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.