Bijgewerkt: 23 oktober 2020

Is er nog wel ergens hulp te vinden?

Nieuws -> Informatief

Bron: Klaus IJsselstein
29-06-2010

De heer Klaus IJsselstein stuurde deze e-mail naar ons:

Omdat er maar geen luisterend oor binnen de Woongroep Holland te vinden is ze zijn horende doof en ziende blind! Zijn hier onder de pogingen, die ondernomen zijn om personen en /of organisaties zowel binnen als buiten de Woongroep, die om hulp zijn gevraagd ons te verlossen van een badkamer, die bestempeld moet worden als een open riool en daardoor onbruikbaar is voor mij zelf als longpatiënt en mijn vrouw met terminale longkanker.

1. Directie en bestuur van de Woongroep Holland beantwoorden geen schrijven dat aan de heer Bottelier opzichter van de Woongroep in persoon is overhandigd op dd. 15/04/2010.

2. De bewonersraad van de Woongroep gebeld deze is niet aanwezigen op verzonden e-mail aan de raad komt van die raad zelfs geen antwoord.

3. De geschillencommissie van de Woongroep gebeld deze zal terug bellen hetgeen niet gebeurt ook beantwoord deze geen e-mail.

4. Huisarts gevraagd weet ook geen oplossing die een einde kan maken aan deze onmogelijke situatie.

5. Amstelring, gebeld zegt wij bellen u terug, hetgeen niet gebeurd.

6. Steunpunt mantelzorg gebeld gesproken met de heer Maarten Korbee deze bied aan aanwezig te zijn bij het gesprek dat zal plaatsvinden op dd. 11 mei 2010 met Mevr. Janet -Vork en de heer Bottelier.

7. Maatschappelijk werk van de gemeente Amstelveen gebeld Mevr. Sofie Abraham verteld na het horen van ons probleem dat als het nu binnen een aantal dagen nog niet is opgelost zal de  gemeente er iemand opzetten en dat op hun kosten.

Na een aantal dagen nogmaals gebeld met de melding dat de loodgieter het probleem nog steeds niet heeft kunnen oplossen krijg ik een niet verwacht antwoord ik heb contact met de Woongroep gehad dat zij druk bezig zijn een oplossing te vinden voor het probleem maar daar moet u wel aan meewerken.

7. Politie ten einde raad gebeld heeft ook geen oplossing.

8. Nogmaals de gemeente gebeld daar moet ik nu de heer Binsbergen hebben, deze meld kan geen contact rijgen met de Woongroep heb ook nog met de calamiteitendienst gebeld die zijn er niet voor dergelijke problemen jammer maar ik ga nu eerst drie dagen met vakantie en aansluiten twee dagen op cursus, maar ik bel volgende week nog eens om te horen hoe de situatie dan is.

9. GGD gebeld met de heer Frits van de Berg.

10.   Aan de Ombudsman van de gemeente e-mail verzonden deze heeft contact met de Woongroep gehad en meld schriftelijk er word door de Woongroep aan gewerkt kan dus verder niets voor u doen.

11. De heer Krijgsman van de GGD gebeld deze zal bouw en woningtoezicht en waternet inschakelen nog steeds niets van vernomen.

12 Loodgieter Brommer weet nog steeds niet, waardoor het probleem wordt veroorzaakt,  maar wil nu nogmaals en nu niet alleen de vloer maar nu ook de achterwand slopen.

13, Vita welzijn en advies gebeld en een e -mail verzonden aan Mevr. Truus Berkhout deze komt zelfs nog de zelfde op de dag  persoonlijk op huis bezoek na mijn verhaal te hebben aangehoord noemt deze het een regelrechte nachtherrie dit te moeten meemaken en dat in de situatie waarin u beide verkeerd.

Na de stukken en het verhaal te hebben aangehoord is haar conclusie dit zijn van die situaties die je wel ziet in sommige Tv programma’s waar je dan ademloos naar kijkt en denkt dit kan toch niet waar zijn!      

14. De toegewezen woonconsulent Mevr. Janet Vork- Kampen is toegewezen als persoonlijk contactpersoon om de communicatie te verbeteren. Echter bij door mij gewenst telefonisch contact is het antwoord ze heeft een uitje ofwel een vrije dag of is in het geheel niet bereikbaar zo wordt ook de eerste gemaakte afspraak al niet nagekomen.

En haar daarop aangesproken wordt ontkent dat deze afspraak is gemaakt de heer Maarten Korbee was aanwezig dat deze afspraak is gemaakt belt mij daags daarna op om te informeren wat zij heeft medegedeeld zijn verbazing is groot als ik moet vertellen dat er in het geheel geen contact is geweest. Deze eerste gemaakte afspraak word dus al niet nagekomen en het gesprek was nu juist bedoeld om de communicatie te verbeteren.

O.a. is besproken,

1.  Het stankprobleem en welke gevolgen, dat voor ons heeft, tot zelfs een ziekenhuis opname aan toe.

2.  Het belprobleem is tijdens hun bezoek besproken en welke gevolgen het voor ons heeft niet te kunnen beschikken over een werkende huisbel.

Het is de Woongroep die nieuwe huisbellen wenste te instaleren zo is de tot dan werkende bel verwijderd en de nieuwe geplaatste deze bel werkt helaas al weken niet waardoor huisarts, huisartsenpost, apotheker familie en anderen onverrichte zaken het laten afweten en huiswaarts keren wel weet de opzichter van de Woongroep in het gesprek te melden dat bellen een zaak van bewoners zijn als ook de kosten daarvoor.

Schriftelijk wordt gemeld dat doordat een bewoner niet mee werkt het probleem niet kan worden opgelost. Maar het heeft wel de aandacht. Begreep ik het nu goed, dat alle bellen verbonden zijn als een kerstboom verlichting een lampje stuk alles uit?

Ik denk dat als iedere bewoner een eigen bel en huisnummer heeft en men weet wie geen medewerking verleend het toch niet zo ingewikkeld kan zijn deze dan maar uit te schakelen waardoor anderen weer overeen werkende huisbel kunnen beschikken! Vraagt natuurlijk wel enig werk van de grijze cellen.

Hoe gek kunnen ze het maken een ieder normaal mens zal begrijpen, dat een terminale longkanker patiënt veelvuldig bezoek ontvangt van hulpverleners. Wel ontvang ik inmiddels van de heer Elke Heidrich van de afd. woondiensten van de Woongroep en van de heer Jan Wiltenburg Hooft afd. bedrijfsadministratie een rekening voor extra service diensten à, € 7,28. Met als toevoeging, als ik het bedrag niet ineens kan betalen er een betaling regeling mogelijkheid is. Over welke heeft service men het hier dan?

Bij telefonische navraag blijft men een antwoord schuldig wel wordt de verbinding verbroken. Het is nu echt genoeg geweest! Deze e-mail is vertrouwelijk en persoonlijk gericht aan directeur van de Woongroep de heer Jan van de Berg , op dd. 5 -06- 2010.

“Hierbij deel ik u mede de huur betalingen stop te zullen zetten zolang er geen door u inhoudelijk antwoord word gegeven op mijn eerder meerdere malen verzonden schrijven en verzonden e-mails eerst dient er nu een overeenstemming is bereikt te zijn over 15 maanden gemis van een normaal te gebruiken badkamer die niet langer als een open riool bestempeld moeten worden wat zelfs een onnodige ziekenhuis opnamen ten gevolge heeft gehad waarvoor vooraf gewaarschuwd was.”

Vandaar het is nu echt genoeg geweest! Ik nodig u dan ook als Directeur graag uit voor een persoonlijk gesprek Fideliolaan 546 te Amstelveen tel. 020-88 93822 om tot een vergelijk te komen. Over herstel en/of vergoeding van de overige toegebrachte schade. Als directeur kunt u nu waarmaken zoals in uw column in het kwartaalblad door U is beschreven.

Citaat

Een woning is niet alleen een eerste levensbehoefte, maar ook een thuishaven dat moet gewoon goed zijn en aan alle standaard eisen voldoen, maar iets extra's maakt het wonen wel zo aangenaam in ons geval bestaat dat extra uit een strontstank en dat al ruim 15 maanden!

Nu ook schriftelijk antwoordt ontvangen van de heer van Jan v/den Berg op 14 juni 2010 waarin deze aankondigt zich inhoudelijk te laten informeren door Mevr. Janet Vork en opzichter P. Bottelier. En ik van hem een inhoudelijk antwoord mag verwachten eind week 25.

Op 16 juni 2010 ontvang ik ook een bevestiging dat mijn mail van 13 juni is ontvangen door Mevr. Janet-Vork welke aan haar was gericht, zij zal op die e-mail inhoudelijk reageren ook  na overleg te hebben met Mevr. Janet-Vork en de heer P. Bottelier.

Dit is toch werkelijk optimale communicatie. Naar mijn mening heb ik tot op heden nog geen inhoudelijk antwoord van de directeur ontvangen. Wel heb ik op dd. 22- juni 2010 inhoudelijk antwoord ontvangen van Mevr. Janet – Vork, waarin wordt aangegeven, dat zij zich over de situatie zal laten voorlichten door Mevr. Janet – Vork en de heer P. Bottelier.

Dit is toch wel heel vreemd dat het bedoelde schrijven is ondertekend door Mevr. Janet –Vork. Afsluitend wordt gemeld, dat een persoonlijk gesprek in deze niet nodig wordt geacht? Is het nu zo dat zowel de directeur als Mevr. Janet –Vork. Het niet nodig achten?

Inmiddels zijn door deze idiote toestand de spanning en stress zo hoog opgelopen, dat wederom dokters bezoek nodig was. Inmiddels is het zover gekomen, dat mijn vrouw niets meer wens te horen over welk probleem dan ook tussen ons en de Woongroep! 

Wellicht dat publiciteit een en ander in beweging kan zetten. Een volledig dossier is aanwezig.

Met vriendelijke groet, Klaus IJsselsteinAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.