Bijgewerkt: 11 augustus 2020

Jongerenpodium Zetterij voor talentontwikkeling

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2009

Voor het geplande jongerenpodium aan de Zetterij hebben het College van B en W uitgangspunten opgesteld. Deze staan in de Randvoorwaarden Locatieontwikkeling (RLO) jongerenpodium Zetterij. Reacties kunnen belanghebbenden tot 22 april geven. Het college van B en W betrekt de opmerkingen bij de uiteindelijke besluitvorming over de uitgangspunten.

Het nieuwe podium voor jeugd en de omliggende buitenruimte moet gelegenheid bieden aan activiteiten voor jongeren van  circa 10 tot 18 jaar. De activiteiten zijn gericht op (talent)ontwikkeling van  jeugd. Deze activiteiten zijn onder te brengen in vier hoofdcategorieën, educatie (workshops, cursussen), recreatie (sport, spel en muziek), ontmoeting en participatie.

De beoogde nieuwbouw komt aan de rand van een bedrijventerrein in Amstelveen Zuid ten zuidwesten van de Zetterij. Deze omvat ongeveer 600 m² brutovloeroppervlakte. Daarnaast is er ongeveer 600 m² voor buitensportactiviteiten beschikbaar.

De opzet is, dat jongeren een actieve rol vervullen bij de ontwikkeling van het programma-aanbod en de uitvoering van activiteiten. Ook is het voornemen om in een later stadium jongeren te betrekken bij de invulling van het activiteitenaanbod en de invulling van de buitenruimte.

Naar verwachting besluiten B en W in mei 2009 over de uiteindelijke RLO. Daarna volgt de ontwerpfase en bestemmingsplanprocedure. De planning gaat verder uit van start bouw in 2010 en oplevering eind 2010.

De RLO gaat ter informatie naar de commissies 'Ruimte, Wonen en Natuur' en 'Burgers en Samenleving'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.