Bijgewerkt: 21 januari 2021

KPN en het vervolg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
13-01-2013

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD) schrijft erover op zijn weblog


Een bekende theorie om criminaliteit en verloedering tegen te gaan is de broken windows theory. Normen en regels hebben veel invloed hebben op gedrag, mits je zorgt dat de normen en regels worden ondersteund door de omgevingskwaliteit.

Dit betekent, meteen optreden tegen vernielingen, graffiti en afval. Zeker in minder economische tijden met leegstaande gebouwen is het van belang, dat er aandacht is voor elke vorm van verloedering. Gebeurt dat niet, dan kan dit leiden tot minder sociale controle in een woongemeenschap.

Dit zal weer tot gevolg hebben, dat buurten achteruit zullen gaan. Binnen de kortste keren kan een gerespecteerde buurt worden aangemerkt als een achterstandsbuurt. De eigendommen zullen hierdoor minder waard worden en investeringen lopen terug.

verf Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Wethouder Raat en burgemeester Van Zanen tijdens hun verfactie


Daarom hebben we in Amstelveen 50.000 euro extra beschikbaar gesteld om graffiti snel te verwijderen. We zijn inmiddels begonnen met een grote schoonmaakronde. Een aannemer heeft alle gemeentelijke eigendommen, zoals speelplekken, viaducten, bankjes, prullenbakken, lantaarnpalen en verkeersborden schoon gemaakt.

Door samen te werken met woningcorporatie Eigen Haard en vastgoedbedrijf Netjes Beheer wordt ook een deel van het particuliere appartementen- en woningbezit meegenomen. Ook komt er een speciale subsidie voor woningeigenaren. Daarnaast komen er camera's op plekken, zodra het wettelijk mogelijk is. Bij personen die betrapt worden op het spuiten van graffiti wordt de schade altijd verhaald.

Toen we hiermee begonnen, kreeg ik een brief van een Amstelvener aan het Veenendaalplein. 'Gaan jullie nou ook dat KPN-gebouwtje aanpakken, want die ziet er niet uit ten opzichte van de hele omgeving', was zijn vraag. Hiermee had hij meteen het belangrijkste punt te pakken. Ondanks de inzet van de gemeente, lokale ondernemers, Amstelveners, corporatie Eigen Haard komt de aanpak niet helemaal van de grond. De grote bedrijven zoals KPN geven niet thuis want: ze hebben geen budget?!

Daarom zijn wij hun eigendom gaan schoonmaken. Toch hoop ik, dat bedrijven als KPN weer een actieve rol gaan spelen in gemeenten en niet langs de kant blijft staan. Om het ook bij de 'grote bazen' van KPN onder de aandacht te brengen heb ik er een tweet uit gedaan: '@KPN heeft vanwege het salaris van Eelco Blok (767.000) geen geld om hun eigendom schoon te maken. Daarom doen wij het.

De CDA-wethouder Gert Boeve uit Amersfoort zei hierover: 'Goed punt, een schone openbare ruimte is een taak voor ons allen, dus ook voor KPN', en zo is het. Tot slot hoop ik, dat op het hoofdkantoor van KPN het signaal opgepakt wordt en zij net als lokale ondernemers weer mee gaan doen in Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.