Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Kabinet veroorzaakt huurexplosie

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
29-03-2011

De Nederlandse Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, vindt het schandalig dat het kabinet de maximale huren met 120 euro per maand wil verhogen. Door deze maatregel dreigt een huurexplosie, waardoor huren in veel regio’s onbetaalbaar worden. De doorstroming zal volledig stokken.

Starters en huurders die moeten verhuizen worden geconfronteerd met torenhoge huren. De Woonbond zal alles op alles zetten om deze heilloze maatregel te voorkomen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'dit kabinet maakt zich vooral zorgen om de koopkracht van rijke woningbezitters, maar zadelt huurders op met hogere huren. Wij beraden ons op acties die we samen met onze achterban van ruim 6 miljoen mensen in een huurwoning willen voeren.'

Het voorstel komt uit het regeerakkoord, waarin staat, dat het aantal woningswaarderingspunten in regio’s met schaarste met maximaal 25 punten omhoog gaan. Het kabinet wil dit al per 1 juli invoeren. Dit plan leidt in verschillende regio’s tot een extreem hoog huurniveau en is desastreus voor de doorstroming.

Het voornemen uit het regeerakkoord om inkomenshuren te introduceren door een extra huurverhoging van 5% te vragen aan huurders met een inkomen boven de 43.000 euro wordt door het kabinet in de koelkast gezet tot 1 juli 2012. Wat de Woonbond betreft gaat ook dit plan in de prullenbak.

Deze maatregel gaat gepaard met hoge administratieve lasten, vervelende bijeffecten (bijvoorbeeld minder arbeidsaanbod) en schending van de privacy van huurders. De maximale huurverhoging voor zittende huurders per 1 juli 2011 is 1,3%. Dat is op zichzelf gematigd, maar door andere maatregelen zullen de huren de komende jaren de pan uit rijzen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.