Bijgewerkt: 25 mei 2020

Kadernota 2013: degelijke uitgangspositie gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2012

Waakzaamheid en terughoudendheid blijft geboden

Het College van Amstelveen is halverwege zijn zittingsperiode. Een goed moment om zowel voor- als achteruit te kijken. De financiële uitgangspositie is momenteel goed. De stevige ombuigingen aan het begin van de collegeperiode hebben geleid tot een buffer van drie miljoen euro. Waakzaamheid en terughoudendheid blijft echter geboden want voor de tweede helft zijn er wezenlijke bedreigingen. De gemeenteraad behandelt de kadernota naar verwachting op 4 juli 2012 vanaf 14 uur.

In het begin van deze collegeperiode is een aantal zware bezuinigingen (totaal 12 miljoen euro) doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een stabiele financiële situatie. Zo kunnen investeringen in onderwijshuisvesting volledig doorgaan, is er geld opzij gezet voor een gemeentelijke bijdrage aan de Amstelveenlijn en blijven de lokale lasten voor het derde jaar op rij in de buurt van de inflatie. Daarnaast is de algemene reserve gegroeid tot zo’n 40 miljoen euro.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Het college is ondanks de positieve resultaten niet in een jubelstemming. Wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën:’ Het is prettig te constateren, dat de financiële positie versterkt is de afgelopen periode, maar we moeten alert blijven. De komende periode komt er nog veel op ons af, waarvan we de gevolgen op dit moment nog niet kunnen overzien.

Zo zal het Lenteakkoord van de Tweede Kamer ongetwijfeld leiden tot extra bezuinigingen voor onze gemeente. Nog onduidelijk is, hoe we omgaan met de door het Rijk opgelegde bezuinigingen op sociale vlakken zoals werk, zorg en jeugd. En dan hebben we nog de verbreding van de A9, waar de financiële risico’s voor een gemeente als de onze fors zijn.

Kortom als het college zijn slagkracht wil behouden, moeten we terughoudend omgaan met initiatieven die jaarlijks (structureel) geld kosten. We kunnen echter niet alleen maar de hand op de knip houden. Om het elan en de energie in de stad te behouden, moeten we ook incidenteel geld reserveren voor nieuwe dingen’.

Extra stimulans

Het college stelt een aantal eerder aangekondigde bezuinigingen bij. Zo heeft de gemeenteraad begin dit jaar aangegeven bezuinigingen rondom de zandbakken te rigoureus te vinden. Voor bezuinigingen op de APV-leges wordt langer de tijd genomen. Het college maakt voor 2013 eenmalig 755.000 euro vrij (en voor 2014 370.000 euro) om projecten een extra impuls te geven. Enkele voorbeelden:

-Stimuleren startende ondernemers door hen vrij te stellen van OZB en te helpen bij het vinden van geschikte huisvesting;

-Bestrijding van graffitioverlast intensiveren;

-Versterken veiligheid(gevoel) senioren;

-Kwaliteitsimpuls onderwijs;

-Sportstimulering

Deze eenmalige middelen wil het college financieren uit een hiervoor eerder beschikbaar gestelde pot van 450.000 euro. Het restant van 675.000 euro wil het ontrekken uit de algemene reserve.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.