Bijgewerkt: 24 januari 2021

Kansen voor vergroten van het woningaanbod in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2016

De gemeente Amstelveen ziet mogelijkheden om het woningaanbod de komende jaren met ongeveer 5.500 woningen te vergroten. Na het vaststellen van de woonagenda in 2015 (realisatie van ca. 1.800 nieuwe woningen en 1.000 appartementen uit transformatieprojecten) heeft de gemeente op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar extra mogelijkheden. Die zijn er nu de markt aantrekt en ontwikkelaars in toenemende mate initiatieven aandragen voor met name kantoortransformaties.

Het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief Wonen geeft een beeld van mogelijke woningbouwlocaties uitgaande van de huidige regelgeving, stedenbouwkundige structuur en woonwensen. Zoals het er nu uitziet, kunnen de komende jaren naar verwachting 5.000 à 6.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan twee derde appartementen. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende kantoren langs de Bovenkerkerweg, de Startbaan en rond het Stadshart die voor transformatie in aanmerking komen. Daarnaast wil de gemeente in 2017 in overleg met eigenaren en ondernemers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor transformatie van het Bedrijventerrein Legmeer. Amstelveen is bij deze projecten afhankelijk van marktpartijen en particuliere grondeigenaren. Het draagvlak onder omwonenden speelt ook een rol.


Het al jaren leegstaande kantoorcomplex World Wide Building aan de Bouwerij 10-44 in Amstelveen


Wijkanalyses en gebiedsvisies. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk om met zorg en op maat woningen toe te voegen. Ze wil op basis van wijkanalyses een gevarieerd en kwalitatief goed woningaanbod realiseren, dat past bij Amstelveen. Tegelijkertijd wil het college kantorenleegstand bestrijden, de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de positie van Amstelveen in de metropoolregio Amsterdam versterken. Ze ontwikkelt daarnaast een aantal gebiedsvisies, zodat individuele projecten hieraan kunnen worden getoetst. Daarnaast stimuleert de gemeente projectontwikkelaars om waar mogelijk meer koopwoningen (250.000 – 400.000 euro) en huurwoningen (710 – 1.000 euro) in het middeldure segment te bouwen om doorstroming in de woningmarkt te bevorderen.

2800 woningen haalbaar. De in de Woonagenda genoemde woningen kunnen met enige zekerheid worden gerealiseerd. In voorbereiding zijn o.a. De Scheg, een nieuwe woonwijk met ruim 800 eengezinswoningen, ruim 300 nieuwe woningen in de wijk Bankras en transformatie van het kantoor World Wide Building aan de Bouwerij in Amstelveen, dat plaats gaat bieden aan 120 starters in eenkamerappartementen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.