Bijgewerkt: 29 februari 2020

Ketenzorg visie van Dementie Amstelland en de Meerlanden vernieuwd

Nieuws -> Informatief

Bron: Zonnehuisgroep Amstelland
29-10-2016

Het Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden project bestond in eerste instantie uit een samenwerking tussen het nieuwe project van de Stichting Brentano en het reeds goedgekeurde innovatieproject van de Zonnehuisgroep. Om echter de samenhang nog beter te borgen, is hier één project van gemaakt. Het richt zich op vroegsignalering, diagnostiek, en casemanagement. Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden is er sinds 2010 om: ‘Kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden voor de cliënt met dementie en zijn cliëntsysteem. Hierdoor kan een cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven wonen. Casemanagement vormt hierin een verbindend element.’

Foto Amstelveen
(Foto Zonnehuisgroep Amstelland - 2016)

Vlnr.: Jan Lans (Alzheimer Nederland afdeling Amstelland en Meerlanden), Peter Pit (Thuiszorgnet), Frans Knuijt (Zorgcentrum Aelsmeer), Lies Zuidema (Brentano) en Nelleke Vogel (Zonnehuisgroep Amstelland) na de ondertekening van het document over de vernieuwing van de Ketenzorg visie


De keten bestaat in Amstelland uit deelnemers: Amstelring, Brentano, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgcentrum Aelsmeer, Vita Amstelland / Participe, GGZ inGeest, Huisartsen Coöperatie Amstelland, VU medisch centrum. Daarnaast hebben vergelijkbare partijen in Meerlanden zoals Zorgcentra de Meerlanden, gemeenten en zorgverzekeraars  zitting in de klankbordgroep.

Casemanagement is sinds vorig jaar wettelijk anders georganiseerd. Dit heeft geleid tot een nieuw visiedocument, dat woensdag 26 oktober 2016 samen met afdeling Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland is ondertekend.

Jan Lans van Alzheimer Nederland afdeling Amstelland en Meerlanden: “Wij zijn blij, dat het netwerk een doorstart maakt, ondanks de veranderingen in de zorg en de financiële problemen die dit voor organisaties heeft. Casemanagement is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers erg belangrijk. Er ligt nu een mooi ambitieus plan. Wij wensen de organisaties veel succes met de uitvoering en willen daar graag met in samenwerken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.