Bijgewerkt: 19 september 2020

Kinderen van minima doen mee in de maatschappij

Nieuws -> Sociaal

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2008

De gemeente Amstelveen trekt extra geld uit voor de participatie van kinderen en jongeren van ouders met een minimum-inkomen. Dit stelt het College van B en W voor. De financiële verhoging is bestemd voor schooluitgaven en voor sport- en culturele activiteiten van de jeugd. Daarnaast verdubbelt de lokale overheid de vergoeding van het internetgebruik. De jonge doelgroep komt ook in aanmerking voor een nieuwe computer. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat kinderen van minima actiever participeren in de maatschappij en hiermee hun kansen later op de arbeidsmarkt vergroten.

Toets Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

In het schooljaar 2009-2010 komen computers ter beschikking voor jongeren van 8 tot 18 jaar uit Amstelveense gezinnen met een minimum inkomen


De gemeente reserveert € 200.000 voor deze regelingen. Het bedrag is een structureel overschot, afkomstig uit het huidige budget minimabeleid.

De nieuwe schoolregeling stelt basisschoolkinderen € 75 per jaar, per kind beschikbaar voor uitgaven als ouderbijdrage, schoolreisje en schoolbenodigdheden. Voor leerlingen van het middelbaar onderwijs wordt dat € 150 per jaar per persoon. Met de nieuwe regeling komen kinderen van 4 tot 18 jaar daarnaast ook in aanmerking voor € 450 per jaar, voor sportuitrusting of clubgeld en culturele activiteiten zoals muziek- of danslessen.

Wethouder Groot: “Wat wij beogen is in feite, dat met de nieuwe regeling, kinderen tussen de 4 en de 18 jaar volop kunnen sporten en culturele activiteiten doen en dan praat je over 450 euro per jaar”.

In het schooljaar 2009-2010 komen bovendien computers ter beschikking voor jongeren van 8 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen. Het gaat om maximaal één computer per huishouden voor een periode van vier jaar. De vergoeding voor internetgebruik worden verdubbeld van € 120 naar € 240 per jaar per huishouden. De computers zullen via een Europese aanbesteding worden ingekocht.

In november tekent wethouder Groot van Sociale Zaken met staatssecretaris van Sociale Zaken Aboutaleb het convenant ‘Kinderen doen mee’. Bij het aantreden van het huidige kabinet stelde het Rijk als doel het aantal jongeren dat om financiële redenen niet participeert in de maatschappij eind 2010 met de helft te verminderen ten opzichte van 2007. Het college van B en W heeft in haar Uitvoeringsprogramma dezelfde ambities geuit. De gemeenteraad beslist op 17 december 2008 over dit voorstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.