Bijgewerkt: 19 januari 2021

Koninginnedag 2013 vieren in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveen Oranje
29-04-2013

28 januari 2013 heeft Hare Majesteit de Koningin haar aftreden bekend gemaakt. Dit zal plaatsvinden op 30 april, Koninginnedag. Door de inhuldiging zal de Koningin in 2013 niet naar Amstelveen komen, maar in plaats hiervan krijgt Amstelveen in 2014 de primeur met de eerste Koningsdag! De Koninginnenach en de Koninginnedag worden natuurlijk wel gewoon gevierd in Amstelveen, op de normale dagen

Koninginnenach - maandag 29 april 2013

Dit jaar pakken we Koninginnenacht groter aan dan normaal! Om de (voorlopig) laatste Koninginnenach te vieren en de laatste dag van onze Koningin als onze Koningin, wordt de vuurwerkshow uitgebreid met een programma vol entertainment voor jong en oud!

koninginnenach Amstelveen
(Bron Amstelveen Oranje - 2013)

De flyer van de Koninginnenach 2013


Vanaf 17.30 uur start het avondvullende programma. Ga op de foto met de Koningin, of schrijf een mooie boodschap aan haar bij de Koninklijke Wensenboom. Op het podium o.a. band ‘To the Stars’, Sasja Brouwers, Mick Harren, Danny Lukassen en de Blitzz Flits DJ’s Dissel en Roel. En uiteraard rond 22.00 uur de vuurwerkshow!

Koninginnedag 2013 op dinsdag 30 april

In diverse wijken in Amstelveen vinden activiteiten plaats. Dat geldt ook voor de vrijmarkt in de omgeving van de Amsterdamseweg en het Oude Dorp. Informatie voor bewoners van het gebied Amsterdamseweg

Afgelopen week zijn in het gebied rondom de Amsterdamseweg/Stadshart/Oude Dorp bewonersbrieven bezorgd om te informeren over de maatregelen die gemeente en politie nemen op dinsdag 30 april. Het betreft maatregelen om de bereikbaarheid van de hulpdiensten te waarborgen op die dag.


De brief van burgemeester Jan van Zanen:

'Aanvankelijk zou HM de Koningin dit jaar op dinsdag 30 april een bezoek brengen aan Amstelveen. Dit bezoek kon helaas geen doorgang vinden, aangezien op 30 april de troons-wisseling plaatsvindt in Amsterdam. Ondanks, dat dit in Amsterdam veel drukte zal opleveren, gaat in Amstelveen de gezellige mix aan festiviteiten en vrijmarkten voor een groot deel gewoon door.

Koninginnedag Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

De kaart van de Koninginnedag 2013 in Amstelveen


Activiteiten die in een aantal delen van Amstelveen plaatsvinden en zijn hoogtepunt kent in het gebied rondom de Amsterdamseweg. Vanwege de toenemende drukte in dit gebied heb ik vorig jaar in overleg met de hulpdiensten besloten enkele aanvullende maatregelen te nemen. Deze maatregelen gelden dit jaar ook.

Maatregelen

De maatregelen zijn er op gericht bezoekers van de vrijmarkt en festiviteiten zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, of de fiets te laten komen. Om er zo voor te zorgen, dat de hulpdiensten het gebied goed kunnen bereiken in geval van een calamiteit.

Delen van de wijken Oude Dorp, Patrimonium en Elsrijk worden, net als vorig jaar, tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. De wegen, waarop de vrijmarkten plaatsvinden zijn sowieso alleen toegankelijk voor voetgangers, of de hulpdiensten. Bezoekers die met de auto komen kunnen het gebied niet in. Zij krijgen instructies via bewegwijzering waar parkeermoelijkheden zijn.

Voor u als inwoner geldt, dat u met uw auto de gehele Koninginnedag (dinsdag 30 april 2013) gewoon de wijk uit kunt. De wijk weer in is lastiger en verzoek ik u alleen te doen in noodgevallen. Om te kunnen zien, of u een inwoner van het gebied bent, moet u zich op dat moment kunnen legitimeren (uw naam) in combinatie met deze brief (uw adres). Bijgevoegd kaartje laat zien, waar de afsluitingen zich bevinden en waar parkeermogelijkheden zijn.

Ik realiseer mij, dat deze maatregelen lastig kunnen zijn. Het is echter belangrijk, dat de bereikbaarheid en daarmee de veiligheid in uw wijk voldoende gegarandeerd kan blijven en dat, mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen, de hulpdiensten ter plekke kunnen komen.

Vrijmarkt en festiviteiten

Om deelnemers aan de vrijmarkt in de gelegenheid te stellen hun koopwaar neer te leggen, start de afsluiting van de wijken op dinsdag 30 april vanaf 06:30 uur. Rond het hoogtepunt van het programma van de festiviteiten zal in verband met de drukte het toezicht verscherpt zijn. Zonodig zal op elektronische matrixborden extra informatie worden aangegeven over de toegankelijkheid van de festiviteiten. Rond 17:30 uur worden alle afsluitingen weer opgeheven.

Meer informatie

De gemeente zal de komende periode haar inwoners en mogelijke bezoekers tevens informeren via de lokale media en internet. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Konijn (tel. 020-5404223, e-mail a.konijn@amstelveen.nl

De komende tijd zal eveneens meer informatie beschikbaar komen (via www.amstelveenoranje.nl over Koninginnenacht op maandagavond 29 april. Het Oranje-comité, Amstelveen Oranje, organiseert die avond samen met de horeca een afwisselend programma op het Stadsplein.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van Zanen

Bij de brief was een kaartje gevoegd. Dit kaartje had in kleur gemoeten, maar is in zwart-wit bij de brief gevoegd. Hierdoor is niet alles goed leesbaar. Het betreffende kaartje in kleur treft u hieronder aan. Deze is ook in kleur verkrijgbaar bij de receptie in het raadhuis. Koninginnedag gebied (pdf)


---------------------------------------------------------------

Dodenherdenking zaterdag 4 mei 2013 programma bij het oorlogsmonument in het Broersepark

Tijdens de Dodenherdenking (officieel: de Nationale Herdenking) op 4 mei worden in het hele land om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen, of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”19.30 uur Muziek van Muziekvereniging Bovenkerk, declamaties: -de heer Micha Commeren, de heer Koos hagen (Stadsdichter)

19.50 uur Toespraak:  burgemeester Jan van Zanen

19.58 uur Taptoe, vlaggengroet

20.00 uur 2 minuten stilte

20.02 uur Wilhelmus (1e en 6e couplet)

20.05 uur Kranslegging door genodigden (m.m.v. leden van Scouting Amstelveen). Defilé (opening door atletiekvereniging Startbaan). Na afloop is er gelegenheid om nog even bijeen te komen in het Pluspunt.

taptoe Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De trompettist blaast de taptoe, voorafgaand aan de twee minuten stilte tijdens de Dodenherdenking


Oecumenische gebedsdienst

De Raad van Kerken Amstelveen verzorgt op 4 mei 2013, voorafgaande aan de Dodenherdenking bij het monument in het Broersepark, een oecumenische gebedsdienst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Graaf Aelbrechtlaan 138-140. Belangstellenden worden uitgenodigd voor het bijwonen van deze dienst, welke begint om 18.30 uur.

--------------------------------------------------------------------------

Bevrijdingsdag Amstelveen - zondag 5 mei 2013

Programma

10.00 uur Vrijheidslezing bij Schouwburg Amstelveen, vrij toegang

Bevrijding Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Bevrijdingsdag in het Stadshart van Amstelveen


12.00 uur Aankomst van de voertuigen van het bevrijdingsleger Keep Them Rolling via de Rembrandtweg, met o.a.: Het bevrijdingsvuur, dat door Atletiek Vereniging de Startbaan uit Wageningen is gehaald. Het bevrijdingsvuur wordt in ontvangst genomen door burgemeester Jan van Zanen. Het Wilhelmus en het hijsen van de vlag. Hierna zal Muziekvereniging Bovenkerk optreden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.