Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Koopkracht en investeringen in 2017 staan er nu beter voor

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-09-2016

De overheidsfinanciën staan er nu beter voor dan aan de start van het kabinet in 2012 was voorzien. Daardoor is er ruimte om vanaf 2017 structureel 1,1 miljard euro vrij te maken voor de koopkracht, zodat alle groepen - mensen met een baan of een uitkering en gepensioneerden – profiteren van de verbeterde economische situatie. Daarnaast wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken voor onze veiligheid, het onderwijs en de zorg.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) minister van Financiën


Terreuraanslagen en gewapende conflicten maken het noodzakelijk om te investeren in veiligheid. Het kabinet geeft daarom 450 miljoen euro extra uit aan Veiligheid en Justitie, waarvan ruim 200 miljoen euro naar de National Politie gaat. Er gaat 300 miljoen euro naar Defensie, waarvan ruim 200 miljoen voor de strijdkrachten. Om ongelijkheid tegen te gaan wordt voor de bestrijding van kinderarmoede structureel 100 miljoen uitgetrokken. Dit geld is bijvoorbeeld bedoeld voor sport, schoolspullen en zwemles, zodat alle kinderen mee kunnen doen. Ook wordt geld vrijgemaakt voor kansengelijkheid en een betere doorstroming in het onderwijs. Verder schrapt het kabinet de geplande bezuinigingen op de langdurige zorg.

Maatschappelijke uitdagingen. Het kabinet wil nog deze kabinetsperiode besluiten nemen om de investeringen in Nederland verder te stimuleren. Het gaat daarbij om de faciliteiten voor het bedrijfsleven en grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, verduurzaming, infrastructuur en onderwijs. Het kabinet wil dat doen door investeringsmogelijkheden van de markt en de overheid beter op elkaar te laten aansluiten en de faciliteiten voor het bedrijfsleven efficiënter in te zetten. Het accent verschuift van subsidies naar ondersteuning van financiering. De meeste Europese landen spelen hierop in met een nationale investeringsbank die instrumenten bundelt en zo snel en adequaat kan reageren op nieuwe financieringsbehoeften. Het kabinet besluit nog dit jaar hierover. Alle Prinsjesdagstukken zijn te vinden via: www.rijksoverheid.nl/prinsjesdagAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.