Bijgewerkt: 24 januari 2021

Kunnen Amstelveense ouderen zelfstandig thuis blijven wonen?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-05-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Steeds meer ouderen in Amstelveen maken zich zorgen over hun toekomst: kunnen zij zelfstandig blijven wonen in de huidige woning? En als dit niet meer gaat, waar kunnen ze dan heen? En als ze in een verzorgingshuis wonen, kunnen ze daar dan blijven wonen? Dagelijks berichten in de media over bezuinigingen op de langdurige zorg en het sluiten van verzorgingshuizen, onder andere van de SP, leiden tot onzekerheid.

Sommige inwoners zien door de 'bomen het bos' niet meer en weten veelal niet, waar ze aan toe zijn. Middels deze brief willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen op dit terrein en de mogelijke gevolgen voor Amstelveners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Zelfstandig thuis blijven wonen

Amstelveners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor wie het thuis niet meer redt, bieden we als gemeente alternatieven. Dit kan in de vorm van woningen met extra voorzieningen, gelegen in een woonservicezone (zone, waarin zorg en ondersteuning binnen handbereik zijn). De veiligheid van mensen gaat boven alles. We zullen waar we kunnen een vangnet bieden aan mensen die echt niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, rekening houdend met de hulp en ondersteuning die vanuit de eigen omgeving kan worden geboden. We werken momenteel met diverse partijen samen aan het realiseren van deze woningen in woonservicezones.

Sluiting verzorgingshuizen

Voor mensen die al in een verzorgingshuis wonen, kan gedwongen verhuizing van het ene naar het andere verzorgingshuis helaas niet altijd worden uitgesloten. Dit komt door wetgeving en de landelijke bezuinigingen op de langdurige zorg. Een aantal verzorgingshuizen zal, hoe je het ook went, of keert, genoodzaakt zijn af te slanken. In Amstelveen is dit momenteel nog niet aan de orde. Zorginstellingen hebben voorgesorteerd op de huidige ontwikkelingen en het Zorgkantoor Amstelland-Meerlanden, waar Amstelveense zorginstellingen onder vallen stelt zich op als een betrouwbare partij.

De verbouw/nieuwbouw van bestaande verzorgingshuizen kan echter wel leiden tot noodzakelijke verhuizingen. We zullen erop toezien, dat instellingen uit Amstelveen dit zorgvuldig, waardig en met respect doen. Uitgangspunt hierbij voor het college is, dat als je in Amstelveen woont je ook in Amstelveen kunt blijven wonen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat

Wethouder Zorg

cc. Brentano, ZHGA, Amstelring, Z&ZAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.