Bijgewerkt: 18 januari 2021

Kunstgraskorrels op sportvelden en het milieu

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-10-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de aangifte van het Recycling Netwerk bij het OM over de mogelijke milieurisico's bij het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden:

'Geachte raadsleden,

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) informeert ons, dat de koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege mogelijke milieurisico's bij het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden. De organisatie stelt, dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zou lekken in de bodem.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde vorig jaar na onderzoek (pdf 54 pagina’s), dat het sporten op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is. Recycling Netwerk, een coalitie, waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn aangesloten, gaat het echter nu om mogelijke gevolgen voor het milieu. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt, dat er aangifte is gedaan door Recycling Netwerk en de aangifte te bestuderen op aanknopingspunten voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

'Laten we niet vergeten, dat in een stad de sportvelden, na de parken, de grootste groene oppervlakte vormen. Het overschakelen naar kunstgras heeft dus sowieso een impact op de natuur en de biodiversiteit in de steden' - aldus de voorzitter van het Recycling Netwerk


De vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft o.a. met het RIVM, het ministerie van I&M, VNG, producenten en aannemers contact. Zij houden ons op de hoogte.

Informatie. VSG kan zich voorstellen, dat de gemeente naar aanleiding van de uitzending en publicaties in de media vragen krijgt. VSG heeft op haar website www.sportengemeenten.nl  daarom een dossier over kunstgrasvelden aangelegd en vult dit aan met actuele informatie over de milieuvraagstukken. Voetbalclubs kunnen bij de KNVB terecht voor informatie en vragen. Via het Sportbedrijf attenderen wij de Amstelveense voetbalclubs hierop. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, informeer ik u opnieuw.

Met vriendelijke groet, namens het college van B en W

Jeroen Brandes wethouder JeugdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.