Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Kunstwerken Rietveld kunstenaars in het Amsterdamse Bos

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Gemeente Amsterdam
19-12-2011

In 2012 zullen verschillende studenten van de Rietveld Academie hun kunstwerken tentoonstellen in het Amsterdamse Bos. De Rietveld Academie gaat hiervoor ook samenwerken met internationale kunstenaars. Dit staat in het nieuwe beleidsplan voor het Amsterdamse Bos dat is goedgekeurd door het college van B en W van Amsterdam.

In het bosplan staan meer voorstellen voor een diverser aanbod aan voorzieningen en activiteiten voor een grotere groep Amsterdammers, zoals avontuurlijke speelplekken voor kinderen, een zomerbosfestival en de uitbreiding van het aantal leer-werkplekken in het bos. Ook heeft het college ingestemd met het voorstel om de Noordelijke Oeverlanden bij het Amsterdamse Bos te betrekken.

ossel  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Freek Ossel (PvdA), wethouder Openbare Ruimte en Groen van de gemeente Amsterdam


Bosplan 2012-2016

Het Amsterdamse Bos wordt steeds intensiever gebruikt en is met intussen 6 miljoen bezoekers per jaar het drukst bezochte recreatiegebied van de Randstad. Er zijn 12 verschillende sportverenigingen, met in totaal meer dan 19.000 leden. Jaarlijks zijn er 250 evenementen en het bos is bovendien de grootste leer- en werkplek van de stad voor re-integranten, leerlingen van het (V)MBO en VO en vrijwilligers.

Naast de maatschappelijke waarde is het bos ook als natuurgebied van belang: de 200.000 bomen zijn onmisbaar voor een betere luchtkwaliteit. Jaarlijks binden ze 530 ton aan CO2 en filteren ze fijn stof, ozon en stikstof. Het bos is bovendien een gebied met 150 verschillende boomsoorten en honderden dier- en plantsoorten waaronder ringslangen, ijsvogels en bijzondere orchideeën.

geitenboerderij  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De geitenboerderij 'Ridammerhoeve' is een vaak bezochte attractie in het Amsterdamse Bos, veel kinderen komen hier met hun ouders om de beesten te voeden en aaien. De geitenboerderij is onderdeel van een samenwerkingsverband van Amsterdamse educatieve boerderijen


Naast de groei van het aantal bezoekers hebben ook grootstedelijke ontwikkelingen, zoals de Zuidas en de verbreding van de A9 hun invloed op het gebied. Daarom is er nu een beleidsplan opgesteld met als hoofddoelen het bos duurzaam in stand houden en tegelijkertijd het maatschappelijke rendement ervan verder verhogen.

Wethouder Ossel: "Waar de meeste parken overbelast zijn, zien we in het Amsterdamse Bos nog ruimte voor groei. We streven naar meer voorzieningen, maar willen het unieke karakter wel behouden."

Doelstellingen

Het is de ambitie om het aantal Amsterdammers dat van het bos gebruik maakt verder te laten groeien naar 55% (nu 50%). Daarnaast wil het college het aantal leer-werkplekken uitbreiden naar 150 per dag (nu 100) en moet de organisatie CO2 neutraal werken. In afstemming met de gemeente Amstelveen wordt in 2012 een voorstel gedaan voor de compensatie van groen en water voor de verbreding van de A9. Overige voorstellen betreffen onder andere een grotere rol voor het openbaar vervoer en het verbeteren van de parkeervoorzieningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.