Bijgewerkt: 23 september 2020

'Kwaliteit scholen borgen'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
05-01-2012

Het streven van onderwijswethouder Herbert Raat naar een categoraal gymnasium in Amstelveen is niet ingegeven door de wens elitescholen te stichten. 'Integendeel,' zegt hij. 'Ik wil juist elitescholen voorkomen.'

„Het lijkt, alsof in de discussie over een categoraal gymnasium de oude klassenstrijd is weergekeerd. Maar van onderwijs moet je geen links-rechts discussie maken. Daar is het te belangrijk voor. De samenleving verandert en ouders weten beter, dan ooit wat zij willen voor hun kinderen. Als je daar niet aan tegemoet komt en de kwaliteit niet waarborgt, krijg je juist elitescholen."

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Raat toont een folder van de particuliere basisschool Florencius, die deze maand van start gaat met een vestiging in Amstelveen, in het voormalige ROC-gebouw aan de Savornin Lohmanlaan. „Ik wilde dat gebouw kopen voor de Piet Heinschool, die eigenlijk van de huidige plek wèg moet voor de verbreding van de A9.

We hebben een bod uitgebracht, maar er lag een hoger bod van Florencius. We zijn over dat bod heen gegaan, maar uiteindelijk bood Florencius toch meer." „Als ouders geen vertrouwen meer hebben in bestaande scholen, dan regelen ze het zelf," stelt wethouder Raat.

'Grootte klas maakt uit'

„Kijk maar hoeveel geld ouders al steken in het bijspijkeren van hun kinderen voor de CITO-toets. Dat loopt in de duizenden euro's. Als wij met ons onderwijs niet doen, wat wij moeten doen, dan krijg je juist elite-onderwijs," aldus wethouder Raat.

„Florencius biedt één leerkracht op acht leerlingen. Dat kunnen wij nooit bieden. Maar het betekent wel, dat voor ouders de klassegrootte uitmaakt. Daarom moeten wij zorgen voor voldoende lokalen, opdat de klassen niet groter worden dan gemiddeld 27 leerlingen."

Het verwijt, dat hij zich teveel richt op meer begaafde leerlingen wijst Raat van de hand. „Er gaat ook veel geld naar het vm-bo. De Panta Rhei draait goed. Daar investeren we nu ook weer in meer lokalen."

„Tot de grote wensen van de ouders behoort kleinschaligheid. Met dit in gedachten bekijkt Raat niet zonder zorgen de groei van het Keizer Karel College. „Een fantastische school, waar we heel trots op zijn," zegt hij. „Maar het KKC wilde eerst niet groter worden dan 1.300 leerlingen. Nu zijn dat er 1.500. Ze willen naar 1.700. Kun je bij zoveel leerlingen nog spreken van kleinschaligheid?

Maar de school vraagt ons wel tonnen voor nieuwe lokalen. Als ouders de school straks te groot vinden, dan blijven die leeg staan. Ik wil er dan niet op worden aangesproken er zoveel geld van Amstelveners in te hebben gestoken."

Een onafhankelijke commissie onderzoekt nu, hoe het voortgezet onderwijs in Amstelveen er uit moet gaan zien. Die kijkt niet alleen naar een categoraal gymnasium. Als de uitkomst is, dat we niet daarin moeten investeren, maar juist wel in het vmbo, dan investeren we in het vmbo," zegt Raat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.