Bijgewerkt: 25 januari 2021

Landsbanki update december 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-12-2012

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen:

'Afgelopen week verscheen in het nieuws, dat de kans bestaat dat de Noord Holland groep een kwart van de vordering van Landsbanki niet terugkrijgt. Dit als gevolg van een mogelijk negatieve uitspraak in een rechtszaak over de te hanteren wisselkoers IJslandse kronen die begin 2013 in IJsland dient.

We hebben u hier in oktober en november reeds over geïnformeerd, maar nu één en ander in de media komt en her en der vragen oproept, lichten we de procedure graag nog een keer kort toe.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


De Landsbanki boedel bestaat voor en belangrijk deel uit activa in niet-ISK valuta (GBP, USD en Euro). De toegekende vordering aan de preferente schuldeiser Noord Holland groep is vastgesteld in ISK op basis van de wisselkoersen per 22 april 2009. De IJslandse curator heeft voorts bepaald, dat de terugbetalingen aan de preferente schuldeisers gedurende de gehele looptijd worden berekend op basis van de ISK wisselkoers op 22 april 2009.

De huidige waarde van de euro wijkt substantieel af van die op 22 april 2009. De ISK is zo’n 20% in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Wanneer de huidige wisselkoers dus zou worden gehanteerd zou in ISK gemeten al een aanzienlijk groter deel van de openstaande schuld zijn voldaan dan wanneer wordt uitgegaan van euro’s.

Het zal dan ook niet verbazen, dat de overige schuldeisers tegen de door de curator gehanteerde ISK wisselkoers protesteren en naar de rechter zijn gestapt. Verwacht wordt, dat de rechtsgangprocedure inclusief een hoger beroep bij de IJslandse Hoge Raad in het voorjaar 2013 is afgerond.

Bij de jaarrekening 2011 is onder andere uit hoofde van het aanwezige valutarisico een voorziening van 1,5 miljoen euro getroffen (op de hoofdsom van 15,6 miljoen euro). De huidige situatie bevestigt de validiteit van deze voorziening.

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen H.J.W. Raat, Wethouder Financiën'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.