Bijgewerkt: 6 juni 2020

Leerlingen Amstelveen College hebben raadsdebat gevoerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-11-2010

Op donderdag 11 november 2010 bracht een groep van bijna vijftig leerlingen van het Amstelveen College een bezoek aan het raadhuis voor kennismaking met het lokale bestuur en het voeren van een raadsdebat.

De leerlingen doen dit jaar Mavo-eindexamen Maatschappijleer. Daarbij komt onder andere het onderwerp aan bod van de werking van de gemeentelijke overheid. Een bezoek aan het raadhuis sluit goed aan bij dit onderwerp.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2010)

Leerlingen van het Amstelveen College in de raadzaal


Griffier Pascale Georgopoulou vertelde de leerlingen wat de gemeente doet, hoe het lokale bestuur in elkaar zit en wat de rollen zijn van de burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris, de gemeenteraad en de griffier. Ook ging zij in op het voeren van een debat en wat ervoor nodig is om anderen te overtuigen van jouw ideeën.

Aansluitend werden de leerlingen in vier fracties onderverdeeld. Elke fractie kreeg de opdracht een plan uit te werken voor de realisatie van een jongerenvoorziening in Amstelveen, dat maximaal € 10.000,- mag kosten. Hierbij kregen de scholieren hulp van een viertal raadsleden: Paul Feenstra, Ben Jonker, Tessa van Wijnen en Jeroen Brandes. Natuurlijk moesten de fracties ook een naam voor hun fractie verzinnen en bepalen wie de woordvoerder van hun fractie was.

Het raadsdebat kon beginnen. De vergadering werd voorgezeten door Sander Mager, plaatsvervangend voorzitter van de Amstelveense gemeenteraad. Elke fractie mocht in drie minuten zijn voorstel presenteren, waarbij ook argumenten werden gegeven voor de voorstellen. De bedoeling van het debat was om de andere fracties te overtuigen van het eigen voorstel, want slecht één voorstel zou uiteindelijk na stemming worden aangenomen.

De fracties stelden vragen over elkaars voorstellen en gingen een levendig debat aan. Na twee schorsingen hadden drie fracties elkaar gevonden en presenteerden een gezamenlijk nieuw voorstel: de € 10.000,- zouden besteed worden aan bankjes en aan een feest in een opgeknapt jongerencentrum. Dit voorstel kreeg bij de stemming over de voorstellen ook het grootst aantal stemmen. De voorzitter van het debat en de raadsleden blikten terug op het debat, waarna de griffier de bijeenkomst afsloot.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.