Bijgewerkt: 24 januari 2021

Leveringsproblemen van scootmobielen ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-10-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen ivm de leveringsproblemen van scootmobielen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeente heeft een bericht ontvangen van Medipoint, een van onze leveranciers van scootmobiels. Zij geven aan, dat er een tekort aan scootmobiels ontstaat als gevolg van het faillissement van een van de grootste transportbedrijven van zeecontainers ter wereld, de firma Hanjin Shipping.

Faillissement. Hanjin heeft ruim 500.000 containers op transport staan die door het faillissement niet op het eindadres geleverd kunnen worden. Dit betreft ook de voorraden van nagenoeg alle scootmobiel merken en typen die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Inmiddels is er een tekort ontstaan aan hulpmiddelen en onderdelen voor hulpmiddelen. Naar verwachting zal dit voor de levering en reparatie van scootmobielen landelijk gevolgen hebben.

Stand van zaken. Op dit moment is het nog onduidelijk, of de bestellingen via Hanjin nog geleverd worden. Er worden extra scootmobielen geproduceerd en verscheept, naar verwachting duurt het minimaal twee maanden voordat die aankomen. In de tussentijd zijn onderdelen opnieuw besteld. Alternatief vervoer per luchtvracht en trein is voor grotere producten (als scootmobielen) echter volgeboekt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Gevolgen voor Amstelveen

Bovenstaande heeft gevolgen voor Amstelveners die een scootmobiel nodig hebben. Op dit moment hebben 136 Amstelveners via de gemeente een scootmobiel. Leverancier Medipoint heeft binnen de mogelijkheden naar alternatieven gezocht en voor zover mogelijk doorgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Inmiddels zijn deze alternatieven niet meer toereikend en krijgen Amstelveners te maken met leveringsproblemen. Dit betekent, dat zij langer moeten wachten op hun scootmobiel. Voor spoedgevallen wordt er alles aan gedaan om ter overbrugging met een tijdelijke voorziening een zo goed mogelijk alternatief te bieden.

Informeren inwoners. De inwoners die het betreft worden door de leverancier persoonlijk geïnformeerd over de langere levertijd en zullen op de hoogte gehouden worden over de status van hun aanvraag. Voor mij is dit een voorbeeld van bedrijven die zo groot geworden zijn, dat wanneer zij omvallen dit voor heel veel mensen direct gevolgen heeft. Waar mogelijk zet ik in op risicospreiding om niet afhankelijk te zijn van één partij. De verwachting is, dat over twee maanden de levering weer normaal verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal ik u daarover informeren.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.