Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Lichte daling aantal jongeren in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
08-12-2011

Het aantal 0- tot 25-jarige jongeren in Nederland neemt de komende jaren licht af. Volgens de meest actuele bevolkingsprognose zal het aantal jongeren in 2020 ruim 4,8 miljoen bedragen. Dit is ruim 2 procent minder dan in 2011. De daling is het sterkst in Limburg met 7%. Het aantal jongeren in Flevoland neemt juist toe met 5% in 2020.

Dit is één van de uitkomsten van het Regionaal Beeld van de Jeugd, dat is samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS). Zij heeft dit rapport vandaag in ontvangst genomen samen met staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) en de bestuurders van het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het rapport met provinciale en gemeentelijke informatie over jeugd kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor gemeenten om hun groeiende verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid in te vullen.

Urk het jongst

Het rapport maakt de regionale verschillen met betrekking tot jongeren op een breed aantal terreinen (jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid) inzichtelijk. Zo wonen in Flevoland naar verhouding de meeste jongeren terwijl dat er in Limburg relatief de minste zijn. Van de gemeenten heeft Urk relatief het hoogste aandeel jongeren.

Gemeente Kerkrade heeft van alle gemeenten relatief het laagste aantal 0 tot 20 jarigen. In de vier grote steden is het aantal jongeren (0 tot 20 jaar) ten opzichte van het aantal volwassenen (20 tot 65 jaar) iets lager dan het Nederlandse gemiddelde. Dat komt onder andere omdat gezinnen met kinderen de stad uit gaan.

jongeren Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Volgens de databank van de Landelijke Jeugdmonitor, wonen er in Amstelveen 23.282 jongeren van 0 tot 25 jaar


Meer eenoudergezinnen

Steeds meer jongeren groeien op in een eenoudergezin. In 2010 ging dat om 15 procent van alle thuiswonende 0 tot 25-jarigen. In 2000 was dat minder dan 12 procent. Bij een eenoudergezin gaat het heel vaak om een gezin met een alleenstaande moeder. De verwachting is, dat het aantal eenoudergezinnen – en daarmee het aantal jongeren in een eenoudergezin – de komende jaren nog licht gaat stijgen. Naarmate een gemeente groter is, is het aandeel jongeren in een eenoudergezin ook groter.

Amstelveense jongeren 0 tot 25 jaar

Volgens de databank van de Landelijke Jeugdmonitor, wonen er in Amstelveen 23.282 jongeren van 0 tot 25 jaar. Er zijn 9 tienermoeders en 50 niet-werkende werkzoekende jongeren. Verdere gegevens: totaal zijn er 11.524 jongens, 11.758 meisjes. Van dit totaal zijn autochtonen jongens: 6.964 en 7.067 meisjes. Totaal allochtonen is 9.251, 4.560 jongens en 4.691meisjes. (gegevens augustus 2011) Download: Regionaal beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.