Bijgewerkt: 21 januari 2021

Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen werd Lid in de Orde van Oranje Nassau

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-09-2017

Op woensdagavond 27 september 2017 reikte burgemeester Mirjam van 't Veld, de versierselen uit die horen bij een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) aan scheidend gemeenteraadslid Linda Roos. In de raadsvergadering nam Linda Roos na bijna 25 jaar actief te zijn geweest, afscheid van de politiek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Linda Roos in de raadzaal na de onderscheiding met Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Begin jaren 1990 sprong Linda Roos in de bres voor het karakteristieke gebouw van de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg, omdat de gemeente had het idee opgevat om het pand te slopen. In diezelfde periode waren er plannen om de spoorbaan te vervangen door een busbaan en moest een stuk van het park De Braak worden opgeofferd. Bij Linda Roos ontstond toen het besef dat je meer invloed en macht kon uitoefenen door je in het politieke systeem te nestelen en zij nam het initiatief voor de oprichting van een politieke partij: Burgerbelangen Amstelveen (BBA). Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 1994 behaalde BBA meteen 5 zetels. Daarna was Linda Roos niet meer uit de politiek weg te denken. Ze bleef onvermoeibaar strijden voor de bescherming van de parken, het groen, maar ook dierenwelzijn, buitenschoolse voorzieningen, zoals sport en bewegen tijdens en na schooltijd. Voor de inwoners was zij goed te benaderen. De afgelopen jaren ontpopte zij zich als een stabiele factor binnen de raad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De laatste momenten van Linda Roos als gemeenteraadslid van Burgerbelangen AmstelveenToespraak van burgemeester Mirjam van ’t Veld tijdens de afscheid van Linda Roos (BBA) van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Beste Linda,
‘Never a dull moment’ geldt als geen ander voor jou. Als je er was, was je ook echt aanwezig! Nooit saai of voorspelbaar. Vandaag nemen we dan ook met een lach én een traan afscheid van jou als raadslid. Uiteraard laten we dat niet ongemerkt voorbij gaan. Daarvoor heb je té veel voor ons én Amstelveen betekend.

Linda,
Jij bent een prachtvrouw én een markante persoonlijkheid. Als jij binnenkomt, komt er ook echt iemand binnen. Een krachtige en veelzijdige verschijning. Met jouw vertrek verliest de raad ook een verbindende factor. Overigens lag dat in het begin van jouw politieke carrière wel even anders. We gaan terug in de tijd……

Begin jaren 1990 sprong jij in de bres voor het karakteristieke gebouw van de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. De gemeente had het idee opgevat om het pand te sloep en te vervangen door een appartementengebouw. Dat zag jij, overigens met vele andere bewoners, in het geheel niet zitten. Jij hebt je met hand en tand tegen de sloop verzet…. In diezelfde periode waren er plannen om de spoorbaan, waar nu de historische tram over rijdt, te vervangen door een busbaan. Daarvoor moest ook een stuk van het park De Braak worden  opgeofferd.  Ook ontstond in die tijd een protestactie in Amstelveen Zuid onder omwonenden tegen een nieuw te bouwen kantoorgebouw in Middenhoven. Al deze mensen deelden een gevoel van niet gehoord te worden door en zich niet vertegenwoordigd te voelen in de lokale politiek en het lokale bestuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Burgemeester Mirjam van 't Veld neemt afscheid van gemeenteraadslid Linda Roos


Linda,
Hier greep jij je kansen. Het besef ontstond bij jou, dat je meer invloed en macht kon uitoefenen door je in het politieke systeem te nestelen. Je nam het initiatief voor de oprichting van een politieke partij: Burgerbelangen Amstelveen. Met jou als boegbeeld veroverde je bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 1994 met BBA meteen 5 zetels. Een wel heel succesvolle entree in de lokale politiek! Je had direct je visitekaartje afgegeven. Je was de nieuwe Amstelveense Femme Fatale! Daarna was je niet meer uit de politiek weg te denken! Je bleef onvermoeibaar strijden voor de bescherming van de parken, het groen, maar ook dierenwelzijn, buitenschoolse voorzieningen zoals sport en bewegen tijdens en na schooltijd. Voor onze inwoners was je goed te benaderen en iedereen kon een beroep op je doen.

In de beginjaren werd BBA nog gezien als een protestpartij. Op een gegeven moment veranderde dat. Want hoewel jij vaak ongeremd en hard het woord voerde in de raad om je voorstellen erdoor te krijgen, aan het einde van de discussie had je ook begrip voor tegenargumenten. In die periode ontpopte je je als een verbinder, als iemand die tegenstellingen kan overbruggen. Dat leidde er zelfs toe dat BBA in 2010 in het College van B en W kwam te zitten.

Het toenmalige college werd gedragen door vijf partijen: VVD, BBA, CDA, ChristenUnie en OCA. Deze partijen hadden een meerderheid van slechts één stem. In die periode heb jij, met het organiseren van etentjes bij jouw thuis of in de tuin, in tijden van problemen en meningsverschillen een belangrijke bijdrage geleverd om de partijen eensgezind en bij elkaar te houden. BBA bleek een betrouwbare partner en maakt nu nog steeds deel uit van het college. Van Femme Fatale naar poldervrouw!

De afgelopen jaren heb je laten zien, dat jij een belangrijke kracht bent geworden in de gemeenteraad. Jij zorgt er mede voor dat de sfeer in de raad goed blijft. Een traditie is, dat je regelmatig feestjes in de tuin geeft, waar iedereen welkom is en waar ook vele collega’s uit de gemeenteraad langs gaan. Het is namelijk altijd gezellig bij jou. Gastvrijheid staat bij jou hoog in het vaandel. Je bent uitgegroeid tot ‘moeder’ van de raad. Ook ben je van de originele ideeën en snelle en vooral praktische oplossingen. Over praktisch gesproken heb ik uit betrouwbare bronnen nog een leuke anekdote opgedaan. Zoals bekend draag je graag leer. Vast ook omdat je het mooi vindt, maar vooral omdat het praktisch is met de honden. ‘Lap er over heen en schoon die broek of rok’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De gemeenteraadsleden en wethouders van Amstelveen met scheidend raadslid Linda Roos (BBA) in de Huiskamer van het raadhuis op 27 september 2017 met de 'Goodbye' taart


Lieve Linda,
Na 25 jaar stap je nu uit de politiek. Al zullen we zeker niet de illusie hebben, dat je je niet meer laat horen…. Daarvoor ben je nog veel te jong én dynamisch! Ik hoop dan ook, dat je de politiek in Amstelveen blijft steunen. Dat je ambassadeur blijft van de publieke zaak in het algemeen en de gemeente in het bijzonder. Jouw verdiensten voor de Amstelveense politiek laten wij niet zomaar aan ons voorbij gaan. Want, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, om jou voor je activiteiten als volksvertegenwoordiger voor de Amstelveense samenleving te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!'


Toespraak van Linda Roos scheidend gemeenteraadslid van Burgerbelangen Amstelveen:

'Lieve mensen,
Collega raadsleden, burgemeester, wethouders, griffie en ambtenaren en in het bijzonder de inwoners van Amstelveen door hen heb ik bijna 24 jaar in deze raad kunnen plaats nemen.
Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb in aanloop naar deze avond meerdere malen gewenst dat hij al voorbij was. Ik hou van raadsvergaderingen waar je een goede discussie kan voeren, bijvoorbeeld over doorstroming op de woningmarkt met de SP, GL, PvdA  en de OCA, of over verticaal groen dat bij kan dragen aan een goede leefomgeving.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Linda Roos draagt haar afscheidstoespraak voor


Een goede discussie en te strijden voor een groene Bovenkerkerpolder met het CDA en de PvdA. Deze discussie heeft in mijn begin raadsperiode ook al plaats gevonden. Toen wilde men er huizen bouwen net als nu en men had het ook over een pretpark met minsten 4000 bezoekers per dag. Oh God wat ben ik blij dat we dat hebben voorkomen.

Met VVD, CDA, CU en D66, PvdA hebben we samen gewerkt in het College. Het was spannend en inspirerend vooral de eerste periode van 4 jaar, waar we een meerderheid van 1 zetel hadden. We hebben veel bereikt de afgelopen 8 jaar, waaronder financiële stabiliteit. Dit is belangrijk voor de toekomst, waar de inkomsten uit gronduitgiften niet meer in de begroting zullen staan. Er zal in de toekomst veel creativiteit van de raadsleden, college en ook ambtenaren worden gevraagd om onze stad Amstelveen op het niveau te houden die het nu heeft. Pas op om achter elke rage aan te lopen zonder dat het goed is onderzocht. Blijf altijd kijken naar voorstellen en ideeën met een kritische blik. Kudde dieren hebben we niets aan. Lieve mensen wat is het raadswerk veranderd in die 23 jaar!

We hadden in 1994, 13 commissies per maand en 1 raadsvergadering in Amstelveen plus 3 commissie avonden en 1 raadsvergadering in Amsterdam ( ROA) en van deze vergaderingen werd een woordelijk verslag gemaakt. Dat waren nog eens tijden, je liep met kilo’s papier te sjouwen. Ik heb ook verschillende burgemeesters meegemaakt, sommige raadsvergaderingen duurden extra lang omdat er regelmatig gepauzeerd moest worden, omdat onze burgervader zin had in een sigaret. Ja, zo ging dat toen.

In 1994 toen BBA voor het eerst in de raad zat, was het niet makkelijk. Er werd in het begin nauwelijks naar ons geluisterd en we werden soms volkomen genegeerd. Met wantrouwen werd er naar ons gekeken, wie was die schreeuwlelijk, wat doet dat mens hier. Heeft commentaar over het toen  te bouwen Stadshart, waarom een volksuniversiteit en muziekschool verplaatsen naar zo’n dure locatie? Heeft in haar programma onder meer: over een stadsstrand aan de Poel, behoud groene sport als aan de Sportlaan (sportvelden in de wijken) geen verdichting van bebouwing en behoud van monumenten. Ook herhaaldelijk heb ik aandacht gevraagd voor het concept totaal school, alles op één locatie (lunch, muziek, sport en huiswerk).

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Mirjam van 't Veld en Linda Roos na het uitreiken van de koninklijke onderscheidingFoto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De 'Goodbye' taart van Linda Roos met een eetbare foto van de raadsleden en burgemeester Fred de Graaf die van 1 januari 2014 tot 3 juli 2014 waarnemend burgemeester was van de gemeente Amstelveen


Maar ziet hoe het nu gaat in de raad, geweldige collega’s waar je heerlijk en op een respectvolle manier mee kan debatteren en na de raad gezellig kan borrelen, of een hapje eten. Ik zal dat zeker missen, vooral de discussies in de raad. Ik weet dat ik af en toe kon doordraven. Met passie heb ik mij ingezet als het om de kwaliteit, of kwantiteit van Amstelveen ging, wat het niet makkelijk maakte voor de voorzitter van de raad, die meerdere malen gedacht moet hebben hoe tem je dat mens. Ook colleges en ambtenaren hadden het niet makkelijk, vooral als ik me in een onderwerp had vast gebeten.

Dank voor iedereen zijn geduld, ik ga jullie absoluut missen, ook mijn wekelijkse gang naar het raadhuis. Maar mensen, ik blijf achter de coulissen de nieuwe kandidaten van BBA ondersteunen en begeleiden. Ook voor de mensen in de straten en in het bos zal ik altijd benaderbaar blijven voor de problemen en ideeën, want Amstelveen zal altijd een belangrijke plaats in mijn leven hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De 'Goodbye'-taart wordt met argus ogen door de aanwezigen bekeken en later helemaal opgegeten!


Tot slot een dankwoord aan mijn kinderen, die hebben het soms, zeker in het begin, moeilijk gehad als ik weer in de krant stond met bepaalde kritische opmerkingen, maar vooral als zij er persoonlijk bij werden betrokken. Lieve mensen pas op Amstelveen, zorg dat het een mooie stad blijft met veel groen en mooie architectuur en financieel gezond. Ga niet mee met elke hype, je kan je geld maar één keer uitgeven. Het is voor mij leuk om een actuele foto van deze raad te hebben. Dit wordt omlijnd door iets zoets. De catering zal uitmaken in welk raadslid u uw tanden kunt zetten.'

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.