Bijgewerkt: 31 mei 2020

Lintjesregen 2012 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
29-04-2012

In 2012 zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3429 Koninklijke onderscheidingen verleend in Nederland. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 11 personen gedecoreerd (allen man) en in de Orde van Oranje-Nassau 3418 personen. Op Aruba, Curaçao en St. Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) hebben 46 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het 'Ad Hoc' koor onder leiding van Elly Meekeren ontvangt de mensen met sfeervolle liedjes in het raadhuis van Amstelveen

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Koninklijke onderscheiden liggen al klaar

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De oranje gebakken horen ook bij deze dag

Lintjesregen 2012 in Amstelveen

Op vrijdagochtend 27 april 2012 werden de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen aan 29 Amstelveense burgers. Alle aanwezigen werden in het raadhuis van Amstelveen verwelkomd door Yvonne Meijers, gastvrouw van het feest en adviseur van de afdeling Kabinetzaken van de gemeente.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yvonne Meijers, de gastvrouw van deze belangrijke dag voor vele mensen, verwelkomt iedereen hartelijk in het raadhuis


lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De wethouders en een aantal raadsleden zijn ook al klaar, om met de uitreiking te beginnen

De foyer naast de raadzaal was volledig gevuld met vrienden en familieleden van de decorandi, die met zeer uiteenlopende smoesjes naar het raadhuis waren gelokt. De sfeervolle klanken werden door het Amstelveense 'Ad Hoc' koor verzorgd, onder leiding van Elly Meekel. Eerst konden de aanwezigen zich nog te goed doen aan een kopje thee of koffie met een oranjegebakje, waarna ze vervolgens naar hun gereserveerde plaatsen werden verwezen.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen: 'Hartelijk welkom op ons raadhuis!'

Na dat iedereen zijn plaats had ingenomen, werden alle decorandi de foyer binnen geleid, onder luid applaus van de aanwezigen. Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen begroette iedereen op een zeer vrolijke manier: 'Goede morgen allemaal! Dames en heren, leden van de raad, wethouders, lieve Amstelveners, of waar vandaan u komt, harte welkom op ons raadhuis!' Daarna las hij een gedicht van een onbekende schrijver voor:

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Na het gedicht vertelde de heer Van Zanen: 'In heel Nederland gaat het vandaag om heel bijzondere mensen, die zich op cultureel, maatschappelijk- of politiek gebied, sport, op school en in de kerken hebben ingezet en doen dat nog steeds. Mensen, die hun talenten en interesses geheel belangeloos en vrijwillig inzetten voor ons allemaal’.

‘Een heel belangrijke punt is, dat de onderscheiding niet wordt toegekend, om wie u bent, maar om wat u doet! Ik spreek daarom namens het gemeentebestuur, mijn grote dank uit, maar ook namens veel Amstelveners! Want zonder u, die net iets meer doen dan de gemiddelde, kan de samenleving niet functioneren! '

Na deze woorden riep de burgemeester stuk voor stuk de decorandi op, om de versierselen aan hun uit te reiken, die bij een Koninklijke onderscheiding behoren. De volgorde van de opgeroepen personen was geheel willekeurig. Burgemeester en het publiek genoten van de ontspannen sfeer, die deze speciale ochtend uitstraalde. Hiervoor was natuurlijk de heer Van Zanen de verantwoordelijke, want zoals elk jaar doet hij dat op een humoristische wijze. De grappige, soms dubbelzinnige opmerkingen  brengt altijd weer sfeer en het laat toch de mensen in hun waarde. Een hele knappe eigenschap. Maar hij deed het niet helemaal alleen. De pianist, Ed Boekee, wist bij een ieder een passend lied te spelen, waarbij het koor op de achtergrond meezong, maar ook het publiek vaak meedeed. Een gezellig samenspel tussen Van Zanen en Boekee.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De foyer naast de raadzaal is volledig gevuld met de decorandi en hun familieleden en vrienden


Toen iedereen zijn persoonlijke speech en de onderscheiding, inclusief een mooi oranjeboeket had ontvangen van de burgemeester, werden de twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Vervolgens zette het ‘Ad Hoc’ koor nog het Amstelveenlied in. Daarna gingen de decorandi naar de trouwzaal voor een groepsfoto.

Pas toen zij weer waren weergekeerd, konden zij de felicitaties van hun familie en/of vrienden in ontvangst nemen. Het geheel werd afgesloten met een drankje en heerlijke hapjes. De mensen in de zaal kunnen nog jarenlang aan een zeer ontspannen en vrolijke ochtend terugdenken. En de decorandi met de gedachte, dat hun soms tientallen jaren durende vrijwilligerswerk op enig moment door de gemeenschap koninklijk werd beloond.

De redactie van Amstelveenweb.com feliciteert alle nieuwe 28 Leden in de Orde van Oranje Nassau en de twee Ridders in de Orde van Oranje Nassau, met hun onderscheiding!



De heer E. J. M. Slot, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1984 is de heer Slot vrijwilliger bij de Paaskerkgemeente. In de jaren tachtig was hij diaken en had hij zitting in de kerkenraad. Van 1992 tot heden is hij collectant en belast met het ophalen en tellen van het geld bij vieringen. Sinds enkele jaren is de heer Slot betrokken bij het onderhoud van de Paaskerk.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer E. J. M. Slot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf september 2001 zit hij in de wijkraad van de kerkrentmeesters van de Paaskerkgemeente. Sinds november 2007 is decorandus lid van de commissie Onderhoud van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Sinds 1993 is de heer Slot een actief bestuurslid bij het Aalsmeers Mannenkoor "Con Amore". Vanaf het jaar 2000 is hij daar penningmeester. Daarnaast is de heer Slot sinds 2004 lid van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren "Grote Beer 1-115" te Amstelveen. In de periode 1993-2004 was de heer Slot secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bouwkosten Deskundigen (NVKB).

Mevrouw Th. G. Schreurs-van Egmond, benoeming tot Lid de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Schreurs was gedurende 50 jaar collectant voor de Pauselijke Missiewerken in Amstelveen en omgeving.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw Th. G. Schreurs-van Egmond is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1979 maakt zij video-opnames in alle groepen van basisschool Het Palet Noord en De Triangel. Wanneer de kinderen de scholen verlaten krijgen zij de opnames mee als aandenken. Daarnaast filmt zij bij kerkelijke gebeurtenissen zoals de kerst en de paasviering.

De heer G. J. M. Hendriks, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1950 is de heer Hendriks actief bij R.K. Roeivereniging RIC, als commissaris onderhoud gebouw en vanaf 1981 als bestuurslid. Van 1950 tot 1956 was hij actief bij de Rooms Katholieke Vereniging Jozef Labre. Daarnaast was hij van 1955 tot 1965 begeleider/ondersteuner voor het ziekenvervoer naar bedevaartsoord Lourdes.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer G. J. M. Hendriks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de periode 1963-1975 was hij secretaris van het oudercomité van de St. Michaelschool in Buitenveldert. Van 1964 tot 1990 was de heer Hendriks lid van de ledenraad van woningbouwvereniging 'Het Oosten' en van de technische commissie. Van 1987 tot 1992 was hij actief bij "De Goede Herder Kerk" in Buitenveldert en sinds 1990 bij de Titus Brandsma Kerk in Amstelveen.

De heer B. van Ankeren, benoeming Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1970 is de heer Van Ankeren actief als vrijwilliger bij de Paaskerkgemeente in Amstelveen. Van 1970 tot 1983 was hij diaken en had hij zitting in de kerkenraad. Van 1986 tot 1997 was hij pastoraal ouderling in de wijk Waardhuizen in Amstelveen en sindsdien ouderling-kerkvoogd. Vanaf 1997 stuurt hij de cantorij, het koor, van de kerk aan. Van 1969 tot 1975 was hij bestuurslid van de Johannes Postschool in Amstelveen. Van 1964 tot 1968 was de heer Van Ankeren voorzitter van het koor Te Deum Laudamus in Amsterdam.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer B. van Ankeren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer C. M. de Horde, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer De Horde is sinds 1969 actief als vrijwilliger. Van 1969 tot 1972 was hij voorzitter van de jeugdcommissie van voetbalvereniging RODA'23 in Amstelveen. Daarnaast was hij in die periode ook jeugdleider van een elftal. De heer De Horde is mede-initiatiefnemer en organisator (1993 tot 2008) van de jaarlijkse Kerstloop van Roda'23 en Atletiekvereniging Startbaan.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer C. M. de Horde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij is tevens mede-oprichter van de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Sinds 1999 is de heer De Horde columnist van de wijkkrant van Bovenkerk. Deze krant komt viermaal per jaar uit.  De heer De Horde heeft van 2000 tot 2010 voor het tijdschrift Vorsten Royale gewerkt en schreef hij een aantal boeken over het Koningshuis.

Mevrouw M. A. C. Louter-Kroon, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1978 tot 1998 is mevrouw Louter vrijwilligster bij de zwemvereniging De Watervrienden Amstelveen.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw M. A. C. Louter-Kroon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1987 is zij actief lid in het koor van de Titus Brandsmakerk. Sinds 2001 is mevrouw Louter lid van de bewonerscommissie van de Sint Josephlaan/Vijverlaan.

De heer M. M. Kleij, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1973 is de heer Kleij actief als vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars (NVPV), vanaf 1977 als penningmeester.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer M. M. Kleij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 2000 is hij voorzitter van de huurdersvereniging van het appartementencomplex aan de Haya van Somerenlaan.  Sinds 2000 is de heer Kleij vrijwilliger bij de tennisvereniging TC de Meerlanden. Vanaf 2010 is hij penningmeester van de Reuma Patiënten Vereniging Amstelland en omstreken.

Mevrouw H. H. van Os, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1978 tot heden is mevrouw Van Os als vrijwilligster actief bij de Nederlandse afdeling van Women's International Zionist Organization (WIZO).

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw H. H. van Os is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1978 tot 2000 was zij, namens WIZO, in het Amstelland ziekenhuis actief en verkocht zij artikelen aan patiënten. Sinds 2000 is mevrouw Van Os actief in de WIZO winkel aan de A. J. Ernststraat in Amsterdam.

De heer A. Bakker, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Bakker is sinds 1969 bestuurslid bij de Reddingsbrigade Amstelveen; sinds 1982 als voorzitter.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer A. Bakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Daarnaast heeft hij zitting in het bondsbestuur Rayon Noord-Holland. Van 1990 t/m 2009 was hij vrijwilliger bij de Stichting Dorpentocht. Tenslotte is de heer Bakker actief als mantelzorger.

Mevrouw W. J. Bakker-Spruitenburg, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1969 is mevrouw Bakker vrijwilligster bij de Reddingsbrigade Amstelveen. Van 1990 t/m 2009 was zij vrijwilliger bij Stichting Dorpentocht. Daarnaast is mevrouw Bakker actief als mantelzorger.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw W. J. Bakker-Spruitenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De mensen in de zaal volgen de acties van de burgemeester

De heer M. V. M. Douqué, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Douqué is sinds 1975 actief als vrijwilliger bij de hockeyvereniging MYRA en heeft diverse functies bekleed. Van 1989 tot 2001 was hij actief als vrijwilliger voor de parochie de Goede Herder in Amsterdam. Van 1992 tot 2010 was hij lid van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging St. Lodewijk. In 1998 nam hij zitting in het eerste stichtingsbestuur van de Amstelveense Schouwburg.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer M. V. M. Douqué is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer E. van Gelderen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Gelderen is schrijft columns en artikelen voor de toenmalige Mid's en Maren-wijkkrant. Van 1995 tot 1998 nam hij deel aan de bewonerskoepel Groenelaan. Van 1998 tot 2006 nam hij deel aan het wijkplatform Groenelaan. Sinds 2005 is de heer Van Gelderen actief als vrijwilliger bij de Buurthulpdienst.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer E. van Gelderen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw F. C. Cohen-Polak, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1985 is mevrouw Cohen actief als vrijwilligster bij Women's International Zionist Organization (WIZO). Daarnaast is zij sinds 1988 actief als vrijwilligster bij het zorgcentrum Beth Shalom te Amsterdam. Zij verzorgt iedere maandag de handwerkklassen.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw F. C. Cohen-Polak is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer G. J. Turkenburg, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Turkenburg is sinds 1942 actief bij voetbalvereniging Roda'23. Hij is daar begonnen als jeugdtrainer en inmiddels jaren trainer en begeleider van het G-team. De heer Turkenburg is sinds 1989 actief als vrijwilliger bij 'De Schakel', een vereniging die vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking bevordert.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer G. J. Turkenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw W. Habing, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1978 is mevrouw Habing actief als vrijwilligster bij de Protestantse Paaskerkgemeente. Van 1977 tot 1979 was zij lid van de toneelgroep Kameleon die voorstellingen gaf in de kerk en in verpleegtehuizen. Van 1989 tot 2005 was mevrouw Habing vrijwilligster bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw W. Habing is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer R. M Hooijberg, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1992 t/m 2007 was de heer Hooijberg vrijwilliger bij de Stichting Amsosa. Sinds 2006 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de flat Missouri; sinds 2009 voorzitter van de flats Riogrande, Niagara en Missouri te Amstelveen. Van 2007 tot heden is hij voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen Amstelveen/Ouder-Amstel(KBO). Sinds 2007 is de heer Hooijberg lid van de Cliëntenraad Amstelring en vanaf 2009 lid van de Seniorenraad.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer R. M Hooijberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer H. B. Scholte, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Scholte is sinds 1993 wedstrijdleider bij de biljartvereniging De Kromme Keu. De vereniging maakt onderdeel uit van de personeelsvereniging van de gemeente Amstelveen. Tevens was hij in de periode 1961-2010 vrijwilliger bij aquariumvereniging Aqua Verniam. Een vereniging die maandelijks bijeenkomt om de successen en missers op aquariumgebied met elkaar te delen.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer H. B. Scholte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het is heel spannend ook voor de familieleden, als vader of moeder (of allebei) een Koninklijke onderscheiding krijgt

Mevrouw P. M. Steenman-Hofland, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1969 tot 1979 was mevrouw Steenman secretaris van de oudercommissie van de Plesmanschool te Amstelveen. Van 1976 tot 1988 was decoranda bestuurslid van de oudercommissie Snellius, het huidige Amstelveen College. In de periode 1994 tot 1996 was mevrouw Steenman notulist bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw P. M. Steenman-Hofland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2006 is bestuurslid en houdt zij zich bezig met het organiseren van activiteiten. Sinds 1998 is mevrouw Steenman coördinator van de Baliegroep van ontmoetingscentrum TJe Meent'. Vanaf 2000 maakt zij deel uit van het bestuur van het vrijwilligersplatform.

De heer C. M. A. Venne, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Venne is vanaf 1963 als vrijwilliger actief bij de Tarcisius groep Amsterdam, een onderdeel van de scouting. Gedurende de periode 1965-1980 was hij groepsleider bij Scouting Radboudgroep Amstelveen en de stichting Jeugddorpen Amstelveen.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer C. M. A. Venne is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1980 werd hij actief bij basisschool De Cirkel. In 1995 (sinds 2009 secretaris) werd hij actief lid van de Rotary Club Amstelveen Nieuwer-Amstel. Tevens is hij jarenlang als bestuurslid (penningmeester en secretaris) actief geweest voor de winkeliersvereniging Westwijk. Tenslotte is hij sinds twee jaar voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanuskerk.

Mevrouw R. Overdijkink-Abram, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1980 is mevrouw Overdijkink actief als vrijwilligster bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (UG). Van 1980 tot 2010 was zij secretaris bij de Ancient Order of Foresters (AOF). Van 1998 tot 2006 was zij penningmeester en secretaris bij ARZA Nederland, een liberaal zionistische organisatie.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw R. Overdijkink-Abram is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bij elke persoon speelt pianist Ed Boekee een passend muziekje bij, op grote vreugde van de mensen in de zaal

De heer W. J. M. Raymakers, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1970 is de heer Raymakers actief als vrijwilliger bij de Hockeyclub HIC in Amstelveen. Tevens is hij vanaf 1975 actief bij de Hockeyclub Amsterdam. Sinds 2006 is hij verslaggever van thuiswedstrijden van de dames 1 en heren 1, in het Wagener Stadion.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer W. J. M. Raymakers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Daarnaast was hij van 1993 tot 1997 voorzitter van de Stichting Stidyso (Stichting Onderwijs voor kinderen met een Dysphatische Ontwikkeling). Van 1999 tot 2000 zat de heer Raymakers in de werkgroep 'verkeer' van de Vereniging Amsteloever.

Mevrouw P. J. P. Brand van Straaten-van de Ven, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Ella van de Ven is een Amstelveens beeldend kunstenaar. Van haar hand is het Indië-Monument in het Broersepark, de herdenkingsplaats 'De Gordel van Smaragd' op begraafplaats Zorgvlied en het Indië/Korea Monument in Schiedam. Mevrouw Van de Ven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bijzonder zijn ook haar twee speelbeelden 'De hand' bij basisschool de Horizon en 'De olifant' bij basisschool de Wereldbol (v/h Henri Dunant). Op beide beelden kunnen kinderen heerlijk spelen


lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw P. J. P. Brand van Straaten-van de Ven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer J. J. de Horde, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer De Horde is sinds 1966 actief als vrijwilliger. Tot 1987 was hij jeugd- en seniorentrainer bij voetbalclub Roda'23 in Amstelveen. Nog steeds is hij actief bij de conditietraining.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer J. J. de Horde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de periode 1995-2009 was hij stagebegeleider van timmermansleerlingen in het leerlingenstelsel. De heer De Horde is mede-initiatiefnemer en organisator (1993 tot 2008) van de jaarlijkse Kerstloop van Roda'23 en Atletiekvereniging Startbaan. Vanaf 1994 is hij actief bij Atletiekvereniging Startbaan. Ook traint hij mensen voor de Dam tot Damloop en is hij trainer bij de hardloop- en de wandelgroep van de Boslopers. Tenslotte is hij actief hij de "Samenloop voor Hoop".

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De leden van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten op het podium

De heer J. Marks, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Marks werd in 1971 de eerste voorzitter van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG). Sinds 1981 is hij bestuurslid van de Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam. Toen in 1991 de wedstrijdsport voor mensen met een handicap een flinke impuls kreeg, zette hij zich in voor het wedstrijdrijden met aangepaste aanspanning.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer J. Marks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw F. Marks-Versluijs, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Marks is van beroep fysiotherapeute, maar heeft een onmisbare rol gespeeld in de Instructeurscommissie van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG).

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw F. Marks-Versluijs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij heeft het initiatief genomen om met zusterorganisaties in Noord Holland periodiek vakmatig overleg te voeren. Daarnaast heeft zij enkele fysiotherapeuten begeleid bij hun studieopdracht op het gebied van paardrijden met gehandicapten. Tevens heeft zij enkele jaren in het bestuur van de vereniging gezeten, (inwoonster van Zevenhoven).

De heer J. Advokaat, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje. Onder het motto 'Help een gehandicapt kind te paard' werd in 1969 vereniging De Huifkar opgericht. Voor deze vereniging was de heer Advokaat vanaf het begin als vrijwilligster actief. In 1971 is De huifkar overgegaan in de Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG). Hij was 12 jaar voorzitter van de VPG.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer J. Advokaat is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Daarnaast was hij sinds 1981 bestuurslid van de Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam. De heer Advokaat geeft regelmatig voordrachten aan mensen die zich elders in het land willen inzetten voor het paardrijden met gehandicapten. Naast bestuurlijke activiteiten verricht hij ook vele hand- en spandiensten voor de vereniging.

Mevrouw M. F. Francina Ovaa, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje. Mevrouw Ovaa was jaren bestuurslid van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten (VPG). Zij wordt gezien als de 'administratieve spil' van de vereniging. Mevrouw Ovaa was een van de initiatiefnemers van een nieuwe activiteit van de vereniging, de Stichting Bebo (Behandelend en Behandelingsondersteunend Paardrijden).

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Mevrouw M. F. Francina Ovaa is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Daarnaast was zij actief in de werkgroep die het Orthopedisch Voltigeren heeft ontwikkeld; het uitvoeren van gymnastische oefeningen op een paard terwijl het stapt of galoppeert. Met een aantal andere leden van de VPG heeft zij in 1992 en 1996 Nederland vertegenwoordigd bij de wereldcongressen van the Federation Riding forthe Disabled International (FRDI) in Auckland en Denver.

De heer M. Melissen, benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Melissen is in de periode 1989-2010 zeer actief geweest als secretaris bij de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Mede dankzij zijn inzet is de kwaliteit in het voortgezet onderwijs verbeterd.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer M. Melissen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hij was onder meer medeverantwoordelijk voor de invoering van de tweede fase. Van 1975 tot heden is de heer Melissen voorzitter van de Algemene kerkenraad van aanvankelijk de Westerkerkgemeente Amsterdam, later van de Kruiskerk Amstelveen en momenteel van de Protestantse Gemeente Amstelveen.

De heer F. J. Barend, benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Frits Barend is een bekend Nederlands televisie- en radiopresentator, columnist en redacteur. Van 1972 t/m 1986 was hij redacteur van Vrij Nederland; van 1986 tot 1996 was hij verbonden aan de Nieuwe Revu. Van 1999 tot 2006 was Frits Barend samen met Henk van Dorp presentator van het discussieprogramma 'Barend en Van Dorp'.

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer F. J. Barend is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Een baanbrekend actualiteitenprogramma op de Nederlandse televisie. Als vrijwilliger was hij van 1979 tot 1989 actief bij tennisvereniging Maccabi. Sinds 2005 is hij voorzitter van de stichting Vrienden van het centrum voor Holocaust- en Genocidestudies. Sinds 2010 is de heer Barend lid van de Sportraad Amsterdam. Daarnaast is ambassadeur voor verschillende goede doelen zoals de Cruyff Foundation, het ECO-Trust-Kinderproject in Zuid-India, en de Stichting Sportinitiatieven Amstelveen (SPA).

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De mensen zingen volkslied het Wilhelmus en vervolgens nog het Amstelveenlied samen met het 'Ad Hoc' koor

Mevrouw M. Kolder-Smak, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Kolder-Smak is 40 jaar actief als vrijwilliger voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO bij de afdeling Ouderkerk aan de Amstel. Decoranda is inzetbaar bij allerlei evenementen, zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse en de oranjefestiviteiten.

Daarnaast is zij 25 jaar betrokken bij het jeugd EHBO en geeft zij les op scholen in Ouderkerk aan de Amstel. Ook werkt zij als EHBO’er bij evenementen in de RAI in Amsterdam. Elk jaar volgt mevrouw Kolder bij de vereniging de herhalingscursus om haar kennis op peil te houden. (de uitreiking was in andere gemeente).

lintjesdag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Groepsfoto van de gedecoreerden met de burgemeester op het terras van het raadhuis van Amstelveen

Foto-onderschrift behorend bij groepsfoto:

Achterste rij, van links naar rechts: Hr. J. Marks (LON), Mw. F. Marks-Versluijs (LON), Hr. J. Advokaat (LON), Mw. M. F. Francina Ovaa (LON), Hr. C. M. de Horde (LON), Hr. B. van Ankeren (LON), Hr. W.J.M. Raymakers (LON), Hr. M.M. Kleij (LON), Hr. C.M.A. Venne (LON), Hr. E.J.M. Slot (LON), Hr. F.J. Barend (RON), Burgemeester, mr. J.H.C. van Zanen, Hr. J.J. de Horde (LON), Hr. G.J. Turkenburg (LON), Hr. M. Melissen (RON), Hr. E. van Gelderen (LON), Hr. R.M. Hooijberg (LON)

Voorste rij, van links naar rechts:

Mw. R. Overdijkink-Abram (LON), Mw. H.H. van Os (LON), Mw. W.J. Bakker-Spruitenburg (LON), Hr. A. Bakker (LON), Mevrouw P. J. P. Brand van Straaten-van de Ven (LON), Mw. W. Habing (LON), Mw. M.A.C. Louter-Kroon (LON), Hr. G.J.M. Hendriks (LON), Mw. Th.G. Schreurs-van Egmond (LON), Hr. H.B. Scholte (LON), Hr. M.V.M. Douqué (LON), Mw. F.C. Cohen-Polak (LON), Mw. P.M. Steenman-Hofland (LON)

LON: Lid in de Orde van Oranje Nassau. RON: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.