Bijgewerkt: 28 mei 2020

Locaties afvalcontainers en afhaalpunt plastic zakken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-12-2009

Mevrouw Van Veen-Roof inwoner van Amstelveen stelde haar vraag aan Joss Tabak, wethouder Afvalbeheer:

“Vandaag las ik op de website, dat er plannen zijn naast twee aparte containers te verstrekken voor GFT en huisvuil meer papiercontainers te plaatsen bij de laagbouw. Nu moet mij echt van het hart, dat ik het aantal containers die er momenteel zijn echt te ongunstig gelegen vind voor mensen die wonen in mijn buurt.

Zelf woon ik op Midscheeps en ik het meest dichtbij kan papier en glas kwijt aan de achterkant van het winkelcentrum Waardhuizen en bij de woonwagenlocatie. Dat betekent in de praktijk, dat ik er altijd voor om moet fietsen of rijden, om mij papier en glas te kunnen wegbrengen.

Glasbak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Ondergrondse afvalcontainers in Amstelveen


Waarom zijn er niet meer plekken tussen de huizen, dat maakt het voor iedereen makkelijker, want niet iedere bewoner heeft zo'n goede gezondheid, dat dat maar allemaal maar makkelijk gaat. Hopelijk kan de Gemeente daarin de bewoners eens wat meer tegemoet komen bij de realisatie van de plannen.

Verder vroeg ik mij af, of er niet een centralere afhaalplek voor de verzamelzakken voor plastic gecreëerd zou kunnen worden, omdat buurthuis de Meent voorlopig niet toegankelijk is. Nu moeten alle bewoners naar de Meentwerf en dat ligt toch buiten het leefgebied van de bewoners van Middenhoven en Waardhuizen.

Dus waar het voor mij persoonlijk op neer komt, maak het voor de bewoners toegankelijker en daardoor makkelijker om mee te werken aan het gescheiden inzamelen!!!

Met vriendelijke groet, L.M. van Veen-Roof

Het antwoord van de wethouder:

“Geachte mevrouw Van Veen-Roof, hartelijk dank voor uw e-mail van 6 december. Hieronder ga ik graag kort op uw opmerkingen in.

Ondergrondse containers voor papier en glas

Deze containers zijn zoveel als mogelijk geplaatst op locaties, waar veel bewoners langs komen, zoals bij winkelcentra. Vanwege de hoge kosten van het plaatsen van ondergrondse containers, zullen er op kort termijn geen extra containers voor papier worden bijgeplaatst in de buurt, want we willen - zeker in deze tijd - de afvalstoffenheffing niet extra verhogen. Wel zullen we uw opmerking meenemen in de evaluatie van ons totale afvalbeleid. 

Plasticafvalzak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een plastic zak voor plastic verpakkingsafval te verzamelen


Plastic verpakkingsafval

Wij hebben in eerste instantie gekozen voor de diverse wijkcentra, de stadsbibiotheek en het raadhuis voor de verspreiding van extra zakken voor plastic verpakkingsafval, aangezien bewoners daar regelmatig komen. Nu De Meent niet meer beschikbaar is hebben we de alternatieve locatie De Meentwerf gebruikt voor de verspreiding van extra zakken voor de plastic inzameling.

Helaas  hebben wij geen locatie dichterbij u in de buurt gevonden voor de verspreiding van de zakken. Daarnaast zullen wij ieder jaar, vanaf 2011, 12 zakken aan huis verspreiden onder de inwoners. In de loop van 2010 zal ook het nieuwe inzamelsysteem voor plastic verpakkingen geëvalueerd worden.

Met vriendelijke groet, Joss Tabak Wethouder AfvalbeheerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.