Bijgewerkt: 12 juli 2020

Loogman kan graven, maar niet bouwen

Nieuws -> Informatief

Bron: Kees van Tilburg
31-10-2010

Loogman gaat nog even door met de verwoesting van het landschap

De Provincie NH en Beschermers Amstelland hebben de bestuursrechter gevraagd om de Gemeente Amstelveen te verzoeken om Loogman zijn graafwerkzaamheden te laten stoppen. In de afgelopen week is door de voorzieningenrechter uitspraak gedaan.

De rechter onderschrijft het standpunt van Provincie en Beschermers Amstelland dat het wenselijk is de graafwerkzaamheden te staken. De rechter ziet echter geen bestuursrechtelijke mogelijkheden om dit aan Amstelveen of Loogman op te dragen. Uit het vonnis blijkt, dat de rechter het liefst de door Provincie en Beschermers Amstelland gevraagde voorziening zou hebben toegewezen, maar dat hij in zijn juridische gereedschapskist, ook na lang zoeken, geen gereedschappen heeft kunnen vinden die hem dit mogelijk maakten.

De gemeente Amstelveen krijgt en passant nog wel een veeg uit de pan. Deze is namelijk in gebreke gebleven om het bestemmingsplan tijdig te moderniseren. Wel geeft de rechter (zeer ongebruikelijk) nog een tip. Probeer het eens via de civiele rechter. Loogman kan dus nog even verder gaan met het verwoesten van het landschap.

Willens en wetens nemen hij en/of de gemeente Amstelveen dus het risico, dat ze ooit zullen moeten opdraaien voor de kosten van het herstel van het oorspronkelijke landschap. Inmiddels is ook bekend geworden, dat de zitting van de bestuursrechter inzake de bouwvergunningen op 13 januari 2011 zal plaats vinden. Want graven mag Loogman dan nog wel even, bouwen niet. Twee uitspraken van de voorzieningenrechter laten wat dat betreft geen twijfel.

En dat Loogman in de jongste zitting heeft verklaard, dat hij de golfbaan ook zonder de voorgenomen bebouwing zal gaan exploiteren, acht zelfs de rechter vooralsnog moeilijk voorstelbaar. En daarin staat hij niet alleen.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd. Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.