Bijgewerkt: 29 januari 2020

Maatregelen om risico’s ondertunneling A9 te beperken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-03-2009

Het college van burgemeester en wethouders heeft een risicoanalyse laten uitvoeren naar de gebiedsontwikkeling van de A9 zone. Zij doet dit in deze fase van het project zodat tijdig mogelijke risico’s in beeld zijn en beheersmaatregelen getroffen kunnen worden.

Het college onderschrijft de weergegeven constateringen en beseft dat het van belang is om een reëel beeld van de complexiteit, de omvang en de risico’s voor ogen te hebben. Het college neemt de aanbevelingen uit de risicoanalyse over.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen naast de St. Annakerk


Een risicoanalyse is een inventarisatie van risico’s die zich mogelijk kunnen gaan voor-doen. De analyse is bedoeld om maatregelen te nemen zodat deze beheerst kunnen worden.

Het rapport signaleert een aantal risico’s, die betrekking hebben op vijf thema’s:

1.         Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkelingsplannen

2.         Het ontwikkelingsprogramma moet de financiering garanderen van de bijdrage van de gemeente aan de tunnel

3.         Samenwerking met Rijkswaterstaat om de belangen van de gemeente te borgen in het tracébesluit

4.         Spanning tussen politieke dynamiek en projectproces

5.         Het verwerven en behouden van draagvlak bij de inwoners van Amstelveen

Bij de risico’s zijn specifieke aanbevelingen gedaan hoe deze beheerst kunnen worden. Bijvoorbeeld, gezien het financiële effect van verschuivingen in de fasering is een aanbeveling om verschillende faseringen in de tijd naast elkaar te zetten en deze door te rekenen. Hieruit kan afgeleid worden welke flexibiliteit aanwezig is om op een later moment nog te kunnen schuiven in de tijd met plancomponenten en dus met kosten en opbrengsten, zonder dat het einddoel aangetast hoeft te worden.


Een aantal aanbevelingen heeft betrekking op de implementatie van risicomanagement. Deze omvatten onder meer het scherp stellen van de doelen en belangen die nagestreefd worden, integraliteit over diverse projectonderdelen en organisaties en transparantie en aantoonbaarheid van inhoud en proces. Het college heeft de risicoanalyse en zijn reactie daarop ter bespreking aangeboden aan de commissie A9.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.