Bijgewerkt: 31 mei 2020

Mantelzorgdag 2011 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-11-2011

Donderdag 10 november 2011 was de landelijke dag van de Mantelzorg. Aanleiding voor wethouder Jacqueline Koops (welzijn) (CU) om haar waardering te laten blijken aan alle 936 bij het Mantelzorg Steunpunt geregistreerde mantelzorgers. Zij ontvingen deze week een VVV-bon van 20 euro in hun brievenbus.

mantelzorgers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mantelzorgers in partycentrum 'De Kegel'


Steunpunt Mantelzorg organiseerde op 10 november 2011 een activiteitenprogramma in sportcentrum De Kegel. Tijdens deze dag sprak ChristenUnie-wethouder Koops  namens het college haar waardering uit aan de 70 mantelzorgers die zich voor het programma hebben aangemeld.

mantelzorgers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

70 Amstelveense mantelzorgers van de totaal 936 hebben zich aangemeld voor het activiteitenprogramma


Koops wil àlle mantelzorgers in Amstelveen hartelijk danken voor hun dagelijkse inzet. Als blijk van waardering en uiting van grote dank bood zij daarom samen met het Mantelzorg Steunpunt de mantelzorgers een VVV-bon aan.

mantelzorgers Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU):' Mantelzorgers verdienen elke dag onze aandacht. Zij zijn dagelijks van grote betekenis voor onze samenleving. Mantelzorgen is meestal geen keuze en het kost ook veel energie en tijd '


ꞌEen mantelzorger handelt uit naastenliefde en uit persoonlijke betrokkenheid, vanzelfsprekend, voor een langere tijd en zonder tegenprestatie. Dat waardeert dit college enorm. Mantelzorgers verdienen daarom onze grote aandacht. Ze zijn, samen met vrijwilligers, het cement van onze stad.ꞌ

mantelzorgers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De mantelzorgers hebben veel te vertellen tussen de gebakjes en de koffie


Personeelsbeleid mantelzorgers

Uit onderzoek blijkt, dat één op de zeven werknemers mantelzorger is. Op verzoek van PvdA-raadslid Esther Veenboer heeft de gemeente onlangs onderzoek gedaan onder medewerkers van de gemeente. Hieruit blijkt, dat de verhouding Amstelveense ambtenaren met een mantelzorgtaak gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

 Het onderzoek geeft verder aan, dat vooral de communicatie tussen leidinggevende en medewerker en de onbekendheid met bestaande regelingen nadere aandacht behoeven. Daar gaat de gemeente samen met het Steunpunt een plan van aanpak voor opstellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.