Bijgewerkt: 28 januari 2021

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-03-2015

Tijdens de raadsvergadering van november 2014 heeft de gemeenteraad van Amstelveen een motie aangenomen met het verzoek aan het College om jonge mantelzorgers te ondersteunen. Er zijn nu plannen ontwikkeld die per 1 april 2015 in uitvoering genomen worden. Het Steunpunt Mantelzorg stelt in de komende anderhalf jaar hiervoor een projectleider aan en een aandachtfunctionaris voor de scholen.

Jongeren die voor hun ouders moeten zorgen, hebben vaak geen tijd voor activiteiten die voor andere jongeren heel gewoon zijn. Zij komen dan naast school niet toe aan bijvoorbeeld sporten, uitgaan, of afspreken met vrienden. Dit kan leiden tot overbelasting, maar ook tot klachten op latere leeftijd. Geschat wordt, dat nu één op de 10 jongeren onder de 18 jaar mantelzorger is voor een langdurig ziek, of gehandicapt gezinslid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd


Samen met de gemeente heeft het Steunpunt Mantelzorg&Meer plannen ontwikkeld om deze jonge mantelzorgers te kunnen ondersteunen. Zo moeten de WMO consulenten van de gemeente alert zijn op de aanwezigheid van jonge mantelzorgers. Daarnaast is het belangrijk, dat bijvoorbeeld bij de indicatiestelling voor hulp in het huishouden de hulp van een jongere niet, of beperkt meetelt bij de indicering. Zo kan worden voorkomen, dat de jonge mantelzorger te zwaar belast wordt.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd: “Mantelzorgers hebben het vaak al ontzettend zwaar. Dat geldt misschien nog wel extra voor jonge mantelzorgers. Op heel jonge leeftijd voor je ouders moeten zorgen, vraagt natuurlijk veel van deze jongeren. Doodzonde als ze dan niet toekomen aan zaken die bij hun eigen ontwikkeling horen, zoals sporten, of uitgaan. Daarom ben ik blij, dat we samen met Mantelzorg&Meer, scholen en professionals aan de slag gaan om deze jonge mantelzorgers te ondersteunen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.