Bijgewerkt: 31 mei 2020

Meer jonge gezinnen verlaten de grote steden

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-06-2016

In 2014 en 2015 verlieten vooral meer jonge gezinnen de grote stad. Ze verhuisden vrijwel allemaal naar nabijgelegen gemeenten. Het aantal gezinnen met jonge kinderen in de vier grote steden nam desondanks toe, doordat er ook veel twintigers en dertigers wonen die een kind kregen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 en 2015 verlieten meer gezinnen met jonge kinderen de vier grote steden dan in de vijf jaren daarvoor. Voornamelijk gezinnen met kinderen onder de vier jaar verruilden de stad voor een kleinere gemeente. Vooral Amsterdam ziet de laatste jaren meer jonge gezinnen vertrekken. Vorig jaar verhuisde ruim 10 % van de Amsterdamse gezinnen met kinderen tot vier jaar naar een andere gemeente, in 2012 was dat nog geen 6 %. Het vertrek van jonge gezinnen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

De bestemmingen van gezinnen met kinderen verhuisd uit Amsterdam in 2015


Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht zagen in 2015 meer jonge gezinnen uit de stad vertrekken dan in de jaren ervoor, maar de toename is vooral in Rotterdam en Den Haag minder sterk dan in Amsterdam. Ook in de rest van Nederland verhuizen gezinnen de laatste jaren weer meer. Er verhuizen sinds 2013 ook meer gezinnen, waarin het oudste kind de basisschoolleeftijd heeft vanuit de grote steden. Dat zijn er echter aanzienlijk minder dan gezinnen met jongere kinderen. Zodra kinderen naar de basisschool gaan neemt de ruimtelijke mobiliteit van gezinnen sterk af. Ook 30ers met een partner maar zonder kinderen verlaten de grote steden weer meer dan voor de crisis.

Jonge gezinnen die wegtrekken uit de grote steden hebben vaak een hoog inkomen. Van de jonge gezinnen in de grote steden die tot de hoogste inkomensgroep behoorden, vertrok ruim 12 procent naar een andere gemeente. Naarmate het inkomen van een jong gezin lager is, neemt ook het percentage af dat de grote stad verlaat. Van de jonge gezinnen uit de laagste inkomensgroepen verhuisde bijna 4 % uit de grote steden. De relatie tussen het inkomen van jonge gezinnen en hun keuze om naar een andere gemeente te verhuizen is sterker bij de trek uit de stad dan bij verhuizingen tussen gemeenten in het algemeen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De verhuiswagen staat al voor de deur. Vaak verhuizen gezinnen met één of meer kinderen die allemaal jonger zijn dan vier jaar van Amsterdam naar Amstelveen


Stadsgezinnen strijken neer in een randgemeente. De meeste gezinnen met jonge kinderen die de grote stad verlaten, vestigen zich in een van de omliggende gemeenten. Zo ging 10 procent van de ruim 2 duizend Amsterdamse jonge gezinnen die in 2015 verhuisden naar Amstelveen, en 9 procent naar Haarlem. Ook Het Gooi, Zaanstad en de gemeente Haarlemmermeer zijn in trek. Ruim 4 procent ging in Almere wonen. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Eind jaren negentig vestigde nog bijna 20 % van de vertrekkende Amsterdamse jonge gezinnen zich in Almere.

Amsterdamse gezinnen met een hoger inkomen kiezen in het algemeen voor andere gemeenten dan gezinnen met een lager inkomen. Gezinnen met hogere inkomens gaan vaker in Amstelveen, Haarlem en gemeenten in het Gooi wonen, terwijl gezinnen met lagere inkomens vaker naar Zaanstad en Almere gaan. Ook gezinnen die uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht vertrekken, blijven in de buurt van de grote stad wonen. Vier op de vijf gezinnen die uit Den Haag en Rotterdam verhuisden, bleven in Zuid-Holland wonen. Van de gezinnen die de stad Utrecht verlieten, bleven drie op de vijf in dezelfde provincie wonen.

Toch steeds meer jonge gezinnen in de stad. Ondanks het wegtrekken van voornamelijk gezinnen uit de stad, blijft het aantal gezinnen met kinderen in de vier grote steden stijgen. Landelijk daalt het aantal gezinnen juist. In de grote steden worden relatief meer baby’s geboren dan gemiddeld in Nederland. Dat heeft vooral te maken met het relatief grote aantal twintigers en dertigers in de stad. Het aantal jongvolwassenen, dat zich vanuit andere gemeenten in de grote steden vestigt, neemt nog ieder jaar toe. Daarnaast groeien de grote steden als gevolg van immigratie, en ook de meeste immigranten zitten voor, of in de gezinsvormende levensfase.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.