Bijgewerkt: 23 september 2020

Meer leerlingen voor havo, of vwo

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
16-01-2012

In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo, of vwo. De verschuiving van het vmbo naar deze hogere onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs is echter niet alleen positief – meldt het CBS. In de periode 2005/’06-2009/’10 is namelijk het slagingspercentage van zowel havisten als vwo’ers met 4 procentpunten afgenomen.

Verschuiving van vmbo naar havo en vwo

In het schooljaar 2009/’10 namen bijna 85 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan het eindexamen voor havo of vwo, 10 duizend meer dan in 2005/’06. Hiertegenover staat een afname van 7 duizend eindexamenkandidaten in de lagere leerwegen van het vmbo, de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Slechtere resultaten voor havisten en vwo’ers

In 2009/’10 waren de vmbo’ers bij het eindexamen het meest succesvol. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg slaagde 95 procent van de kandidaten en in de theoretische en gemengde leerweg 94 procent. Van de vwo’ers kon 89 procent de vlag uithangen en van de havisten 85 procent. Vooral bij deze hogere onderwijssoorten lagen de slagingspercentages lager dan in 2005/’06.

studeren Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo, of vwo


Vooral niet-westerse allochtonen minder succesvol

In de periode 2005/’06-2009/’10 zijn vooral de prestaties van niet-westers allochtone vwo’ers met een maatschappijprofiel bij het eindexamen verslechterd. In 2005/’06 lag het slagingspercentage van deze categorie in verhouding al laag, maar in 2009/’10 voldeed nog slechts drie kwart aan de exameneisen.

Dat is 9 procentpunten minder dan vier jaar eerder. Op de havo blijven de niet-westers allochtone eindexamenkandidaten met een natuur- of maatschappijprofiel daar met een slagingspercentage van 74 nog iets onder.

Niet-westerse allochtonen

De niet-westerse allochtonen zijn echter niet de enigen die minder presteren. Ook van de veel grotere groep autochtone havisten en vwo’ers slaagde in 2009/’10 een iets kleiner deel voor het eindexamen. Met ingang van het schooljaar 2011/’12 gelden strengere exameneisen. Hierdoor kunnen de slagingspercentages voor havo en vwo, maar ook voor het vmbo, lager uitvallen dan in voorgaande jaren.

HAVO?

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederlanden. De havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding. Het havo-diploma is een startkwalificatie. Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland gaat ongeveer 20 procent naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs.

VWO?

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, of vwo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het Nederlandse hbo en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum en gymnasium. Ongeveer 20% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vwo.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.